Loading...
mer

Vanliga misstag vid köp av digitala tjänster

Denna artikelserie bygger inte på statistik eller vetenskapliga studier, den bygger på mina 20 års erfarenhet av att driva en digitalbyrå. ...
mer

Den digitala vågen är här för att stanna

När Sverige och världen öppnar samhället igen, blir det till en ny vardag för många. Frågan är vilka förändringar vi kommer att se på både ...
mer

Vad är UX-design och varför är det så viktigt?

Både visuell design och UX-design handlar om att förstå människor.  Den visuella designen fokuserar på att färger och former som si...
mer

Norden. Lika som bär?

Norden har en ledande position inom mycket, inte minst på digitaliseringsfronten. Tron på våra likheter har därför föranlett många företag ...
mer

Så säkerställer du att användarna tar del av krisinformationen på din webbplats

Ebba Burenius, Business Director på digitalbyrån Limetta Webbplatsen spelar en central roll i många organisationers kriskommunikation. U...
mer

Sju råd – så rustar du din webbplats i en krissituation

Digitalbyrån Rebel and Birds Creative Director Mikael Jansson och Tech Director Voja Tadic ger tydliga tips på vad du behöver tänka på. ...
mer

Så gynnar UX din affär

Vad är UX? UX (user experience) omfattar kunskaper om användarnas beteenden, webbpsykologi, design och affärsstrategi. Med UX kan vi driva ...
mer

Är din organisation mogen för konverteringsoptimering?

Den mest kända CRO-aktiviteten är nog A/B-testet. Version A ställs mot version B - den med bäst resultat vinner. Det låter enkelt, men utman...
mer

Fyra tips som förbättrar ditt innehåll på webben

Läsvänliga texter, en bra struktur och grafiska element som fångar användarens uppmärksamhet är faktorer som kan vara avgörande för om man s...