Samarbetspartners

Vår strategi är att växa tillsammans med utvalda samarbetspartners som delar vår vision om att föra branschen framåt. Nedan kan du läsa mer om våra samarbeten med Marknadscheferna och Sveriges Kommunikatörer. 

Hanna Brogren, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation för verksamma inom kommunikation som har funnits sedan 1950. Vårt uppdrag är att att stötta professionen och att bidra till utvecklingen av branschen. Medlemmar i Sveriges Kommunikatörer kan gå på över 60 kostnadsfria evenemang per år, vi driver och deltar i forskning inom strategisk kommunikation och har ett brett utbud av kurser och utbildningar. 

Samarbetet innebär att utvalda artiklar från Byråvärlden publiceras även på Sveriges Kommunikatörers webbplats och sprids i deras kanaler. Samtidigt kommer Byråvärlden att publicera artiklar från Sveriges Kommunikatörer och sprida i sina kanaler.

 

PeO Axelsson, VD och grundare av Marknadscheferna. 

Marknadscheferna

MARKNADSCHEFERNA är Sveriges största nätverk för marknads- och försäljningsansvariga - idag med över 4.500 medlemmar. Nätverket når genom sitt mediahus nära 15 000 marknads- och försäljningsansvariga i hela Sverige. 

Vårt samarbete rör främst distribution av Byråvärldens innehåll till nätverkes medlemmar. Varannan vecka skickar Marknadscheferna vårt mailmagasin till medlemmarna och två gånger om året distribueras Byråvärldens tryckta magasin som en bilaga till tidningen Marknadscheferna.