I en krissituation är det viktigt att du ser över din webbplats både från ett UX- och kommunikationsperspektiv men också ur ett driftsäkerhetsperspektiv. Det är viktigt att dina besökare hittar rätt information snabbt och att den är tydlig. Men det är minst lika viktigt att din webbplats klarar av de oväntade och plötsliga systemkrav som kan uppstå.

Digitalbyrån Rebel and Birds Creative Director Mikael Jansson och Tech Director Voja Tadic ger tydliga tips på vad du behöver tänka på.

När krisen kommer till internet

I kristider ökar besökarnas informationsbehov i takt med att krisen utvecklas, därför är det enormt viktigt att ha lättillgänglig och faktabaserad information som uppdateras löpande. Med god UX-design kan du säkerställa att besökarna hittar rätt information snabbt utan att det överskuggar verksamhetens övriga kommunikationsbehov. Det handlar om att trygga besökarna och informera dem om vad din verksamhet gör för att möta och hantera krisen. Trygga och lugna besökare är mer benägna att nyttja er organisations tjänster, även i kristid.

Det räcker inte med en puff på startsidan

Precis som när det inte råder krisläge så kommer troligtvis mycket av din trafik att komma frånGoogle-sökningar. Det betyder att de kommer landa på många andra sidor än just startsidan. Därför är det klokt att informera om läget på samtliga sidor. Detta kan göras genom lösningar liknande de du använder i dag för att informera om GDPR och webbkakor. Tänk på att detta meddelande inte ska upplevas som en varning eller alarmistiskt, snarare bör känslan vara informativ och lugnande. Besökarna ska uppmärksamma meddelandet men det ska inte ske på bekostnad av ditt övriga innehåll. Håll meddelande kort och led användaren till en sida där du samlar alla uppdateringar kopplade till krissituationen.

Uppdatera ofta

Besökare som känner sig informerade är mer tålmodiga. Exempelvis är människor betydligt mer villiga att acceptera ett försenat tåg när de känner sig informerade om läget än om det står 5 minuter på skylten i 30 minuter.

Inaktuell information kan stjälpa mer än den hjälper, så se till att hålla informationsflödet kontinuerligt uppdaterat. En bra strategi är att ha fasta tider för uppdateringar och att berätta om detta för besökarna. Bibehåll schemat även om det inte finns så mycket nytt att berätta, säg att så är fallet och informera om när nästa uppdatering kommer ske. Självklart kan du avvika från schemat vid akuta händelser.

SEO är extra viktig nu

I krislägen är det extra viktigt att säkerställa god teknisk SEO, tumma inte på hygienen för sökmotoroptimering. Under krisen är det sannolikt att du kommer få besökare som faller utanför din normala målgrupp. Tänk på hur du vill fånga upp dessa personer. De kan vara framtida kunder.

Undvik att konkurrera med myndigheterna

I kristider är det extra viktigt att myndigheternas information når allmänheten. Tänk på att inte skriva om eller repetera den information som finns i myndigheternas egna kanaler eftersom detta ökar risken för felaktigheter och missförstånd. Referera och länka i stället till de officiella kanalerna och fokusera sedan på att informera om vad din organisation gör för att hantera krisen.

Driftsäkerhet – klarar din webbplats en krissituation?

Ur ett tekniskt perspektiv är viktigt att din webbplats är byggd så att den kan hantera de förändrade besöksmönster som uppstår vid en krissituation. När belastningen på webbplatsen ökar på ett oförutsägbart sätt, som vid en krissituation, ökar kraven på att webbplats ska klara av att leverera information utan att belasta servern.

Ett sätt att säkerställa att webbplatsen kan hantera det är att ha den i molnet. Då kan du skala upp din lösning på ett smidigt sätt vid behov. En annan del av lösningen är att använda ett CDN (Content Delivery Network). Det ligger mellan besökaren och webbplatsens server och lagrar redan tidigare svar på samma fråga. På så sätt kan CDN:et svara direkt till besökaren utan att server behöver hjälpa till. Det blir snabbare för besökaren, mindre belastning och en lägre kostnad. Du kan också låta besökarnas browser göra viss behandling av data, till exempel filtrering, för att lätta på trycket på servern.

En krissituation kan också ställa krav på din lösning som inte går att förutspå. Till exempel hur EU bad Netflix att sänka sin kvaliteten på sina videoströmmar så att bandbredden i regionen ska få det lättare att klara av den ökade digitala belastningen när fler uppmanas att arbeta hemifrån.

Tekniska kostnadsbesparingar

När en oväntad situation uppstår får systemet andra krav.I vanliga fall tittar vi på hur många besökare en lösning kan hantera (där det är ett angenämt problem att skala upp systemet eftersom det fler besökare oftast leder till fler intäkter). Men i en krissituation kan det ställas nya krav på kostnadsbesparingar. ”Hur mycket kan vi skala ner vårt system med bibehållen funktionalitet?” Varje krona räknas i en kris.

Mikael Jansson är Creative Director och Voja Tadic är Tech Director på digitalbyrån Rebel and Bird.

dela artikeln med