UX-design handlar om hur människor interagerar med produkter, vare sig det är hårfönar eller appar. Bra UX-design kan vara skillnaden mellan om en kund konverterar eller inte. Mikael Jansson, Creative Director på digitalbyrån Rebel and Bird, förklarar vad UX-design är och ger dig tips kring hur du ska gå tillväga.

Både visuell design och UX-design handlar om att förstå människor. 

Den visuella designen fokuserar på att färger och former som signalerar vem avsändaren är och ger användaren rätt känsla. UX-design används för att se till att de interaktioner som sker med och i en produkt är så bra som möjligt för produktens målgrupp och utifrån hur produkten ska användas. 

UX-design handlar bland annat om att en meny funkar så att det är enkelt för användaren att hitta rätt, att ett formulär är i rätt ordning och att köpknappen är placerad och kommunicerar på ett sätt som gör att konverteringen optimeras maximalt.

I tester har vi sett att det ibland ökar konverteringen att lägga ett mellanslag innan ett köp genomförs eftersom det ger köparna exakt den information de behöver för att slå till. I andra fall kan det handla om att ta bort steg i köpprocessen. Allt utgår från vem som är målgruppen och vad du säljer. 

Summan av de interaktioner som en person gör med en produkt utgör själva användarupplevelsen. En produkt i detta sammanhang kan vara allt från en digital produkt, som en app eller en webbplats, till en fysisk produkt, som en hårfön eller en bil. 

Framgången för en produkt beror till stor del på hur användarna upplever den.

Människor utvärderar vanligtvis sin upplevelse på följande sätt:

 • Skapar den här produkten värde för mig?
 • Är den enkel att använda?
 • Är den trevlig att använda?

Hur väl en produkt presterar beror på hur väl produkten svarar på dessa frågor. 

Beslut får aldrig fattas enbart baserade på magkänsla

Det räcker dock inte med att ha en produkt som användarna älskar om den inte också uppfyller verksamhetens mål. UX-designers behöver alltså balansera sitt arbete så att de både uppfyller användarens behov och verksamhetens mål för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. 

Nyttan med en produkt uppstår först när den används. 

För att veta vad som är bäst för användaren är det viktigt att genomföra både kvalitativa användningstester och få in kvantitativa data på hur produkten används. 

Användningstesterna fokuserar på att undersöka om den utvecklade produkten används på avsett vis och om förväntad nytta uppstår. Förstår slutanvändaren hur man ska interagera med produkten i form av flöden, funktioner, struktur och så vidare, och uppstår då den förväntade nyttan?

Om den inte används som man förväntade sig, skapar den ändå en nytta som ni inte hade förväntat er? I så fall fungerar användartesterna som underlag för en förändrad marknadsföring. 

För att skapa ett realistiskt testresultat genomförs ofta testerna med riktiga slutanvändare. Men Det som testas kan bestå av allt från pappersskisser till fullt utvecklade appar. Det finns olika typer av testmetoder. Slutanvändarnas interaktion spelas in eller dokumenteras för att ha till grund sedan när designen ska förbättras. 

Det är först när UX-designern får tillgång till data som chansen ökar att designen ger det förväntade resultatet. 

Inga beslut får fattas enbart baserade på magkänsla. 

Process för bra UX

 1. Förstå behoven hos de användarna du designar för samt verksamhetens mål.
 2. Utforska en mängs möjliga lösningar och gå utanför det uppenbara.
 3. Skapa prototyper av idéerna. Upplev och interagera med dem.
 4. Fördjupa förståelsen för användarnas behov. 
 5. Testa prototyperna mot riktiga användare, observera och analysera och använd datan för att förfina prototyperna. 

Resultat av bra UX

 1. Ökar konverteringen.
 2. Stöttar verksamhetens mål.
 3. Leder besökaren dit verksamheten vill utan att det minskar användarens upplevelse.
 4. Gör kunden/användaren/besökaren nöjd. 

Mikael Jansson är Creative Director på digitalbyrå Rebel and Bird.