Webbplatsen spelar en central roll i många organisationers kriskommunikation. Hur ska du tänka för att säkerställa en bra användarupplevelse och att användarna får ta del av rätt information? Ebba Burenius på digitalbyrån Limetta delar med sig av sina tankar och Henrik Bygdeman, UX-designer på Winston, ger dig 6 konkreta råd.

Ebba Burenius, Business Director på digitalbyrån Limetta

Webbplatsen spelar en central roll i många organisationers kriskommunikation. Ur ett UX-perspektiv, vad är viktigt att tänka på för att säkerställa att användarna tar del av rätt information?

Ebba Burenius, Business Director på digitalbyrån Limetta.

– Oavsett om din digitala närvaros mål är att driva försäljning eller att informera tycker jag att bra UX är viktigare än någonsin. Känsla av medmänsklighet och respekt är något som bör vara genomgående, speciellt i tider som dessa. All kommunikation är bäst när den är relevant och engagerande. Tänk människa och inte målgrupp, kommunicera personligt! Normalt rekommenderar vi att jobba aktivt och strukturerat att ge varje användare en personaliserad upplevelse och att servera rätt innehåll på rätt tidpunkt till rätt person. Men i kristider är ofta besökarnas behov mer eller mindre desamma, så fokusera på att leverera tydliga budskap och visa att ni bryr er och agerar. Ett tydligt ställningstagande uppskattas alltid. 

Har du några andra tips som är relevanta just nu som du vill dela med dig av som rör webbplatsen och den digitala närvaron? 

– Just nu vill alla människor känna sig trygga och man förväntar sig mer än någonsin transparens, initiativtagande och tillgänglighet. Kan ni i ert företags digitala kanaler möta upp detta har ni kommit långt! En stor fördel att kommunicera i digitala kanaler är att ni löpande kan skruva och uppdatera er webb och sociala kanalers innehåll så att ni hela tiden håller er relevanta och svarar upp på era besökares förväntningar. Trots rådande coronatider, glöm aldrig att säkerställa syftet och vilka mål er webbplats ska uppnå, nu behövs mer än någonsin rörelse och framåtanda!

Ebba Burenius är Business Director på Limetta.

Henrik Bygdeman, User Experience Designer på Winston.

Något som vi tycker blivit extra tydligt under coronakrisen är hur människor söker efter uppdaterad information på internet om hur man själv, ens medmänniskor och ens arbetsgivare bör agera i denna situation.

För en organisation som har syfte att förmedla krisinformation innebär detta beteende att man måste vara tydlig i den information man förmedlar. Men för att vara säker att användarna faktiskt kan ta till sig av informationen på nätet behöver vi se över den totala användarupplevelsen på webbplatsen. Hur kan du underlätta för användarna att hitta till, förstå och ta till sig innehållet på ett så bra sätt som möjligt?

Grunden för en bra användarupplevelse tycker vi på Winston är att ha koll på sina användares behov och hitta sätt att uppfylla dessa behov på webbplatsen. Samtidigt som detta förstås är viktigt och grundläggande finns andra generella detaljer som du kan tänka på när det kommer till hur innehållet ska presenteras för användarna, för att vara säker på att användarupplevelsen höjs:

Lyft alltid upp den viktigaste informationen först

Har du något viktigt att förmedla till dina användare, sammanfatta informationen tidigt på sidan. Jobba utifrån strategin att ge användaren tydlig sammanfattad information först med möjlighet till djupdykning därefter. Är informationen omfattande är risken stor att dina användare bara kommer skumma genom innehållet med följd att hen kan missa viktig information som ligger långt ner. Med fördel kan du också lyfta det viktigaste innehållet ytterligare genom ett avvikande grafiskt manér, för att på så sätt fånga användarnas uppmärksamhet ytterligare.

Hjälp dina användare att förstå informationen

Detta kan enkelt göras genom att prata med användarna ”på deras eget språk”. Håll dig borta från förkortningar och svåra ord, använd tydliga rubriksättningar och särskilj länkningar till andra sidor från det viktiga innehållet (t ex genom användande av puffar som rubriksätts tydligt). Komplettera också gärna informationen på sidan med exempelvis frågor och svar för extra tydlighet.

Se till att informationen är lätt att hitta

Bara för att du länkar till informationen på din startsida behöver inte det betyda att alla användare kommer börja leta just där. Genom sökmotorer och länkningar via sociala medier kan dina användare landa var som helst på din webbplats. Då är det viktigt att relevant innehåll lätt och intuitivt går att hitta i webbplatsens innehållsstruktur och navigation. Kanske bör du hitta ett sätt att länka till informationen oavsett var användarna är på webbplatsen i exempelvis sidhuvud eller sidfot.

Var tydlig med när information inte längre är aktuell

Om du har gammal information som inte längre är aktuell och som fortfarande ligger kvar på din webbplats, tydliggör detta för användarna och länka vidare till sidan med den aktuella informationen. På så sätt minskar risken för att användaren tar del av felaktig information och man underlättar för användarna att hitta den aktuella informationen istället. Datum och tid för informationen kan också vara på sin plats förstås för att hjälpa användarna själva att tyda hur aktuell informationen är.

Se till att din webbplats är optimerad för alla enheter

Se till att innehållet på din webbplats är optimerad för alla enheter. I större skärmbredder har du kanske möjlighet att presentera innehåll i en högerkolumn, se då till att inte lägga den absolut viktigaste informationen där om innehållet i mindre skärmbredder (som i en mobil) hamnar underst på sidan. Ett sätt att säkerställa att det inte hamnar i skymundan är förstås att titta på resultatet i olika enheter efter att det publicerats.

Tänk på att tillgängliggöra information för alla

En viktig del av att skapa en bra användarupplevelse är att göra den tillgänglig för alla. En tillgänglig webbplats kan innebära väldigt många saker, men för att vara säker på att dina användare kan ta till sig allt innehåll är det framför allt viktigt att inte jobba med ”text i bild”, att kontrastskillnader mellan text och bakgrund är tillräckligt stora samt att se till att länktexter är tydliga och lättförståeliga.

Henrik Bygdeman är User Experience Designer på Winston.


Läs mer om hur du ska tänka kring webbplatsen under coronakrisen: Sju råd – så rustar du din webbplats i en krissituation.