Sedan coronakrisen infann sig har många med kort varsel fått vänja sig vid virtuella möten, distansarbete och nya digitala arbetssätt. – Och den digitala vågen lär fortsätta efter pandemin, säger Niklas Roupé, vd för Bombayworks.

När Sverige och världen öppnar samhället igen, blir det till en ny vardag för många. Frågan är vilka förändringar vi kommer att se på både kort och lång sikt. Vi pratade med Niklas Roupé, på behörigt avstånd, om digitalisering och bestående effekter av pandemin.

På Bombayworks är vanan att jobba digitalt stor. Byrån har sedan 2007 arbetat med att skapa digital tillväxt för kunder som Electrolux och Orkla från sina kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mumbai. Men nu när de fyra kontoren på grund av pandemin bytts ut mot 75 digitala hemmakontor har helt digitala arbetssätt snabbt blivit norm på byrån.

– Jag är övertygad om att synen på resande, digitala möten och videokonferenser för alltid är förändrad. Under pandemin har vi i större grad än tidigare själva erfarit värdet av digitala verktyg och arbetssätt och kommit att acceptera dem som fullgoda alternativ till hur vi arbetade tidigare. Vi lär ta med oss de nyvunna vanorna till vardagen även efter pandemin, säger Niklas Roupé. 

Också organisationsforskare Jan Löwstedt vid Stockholms Universitet säger i en artikel i DN, att han är av uppfattningen att det snabbt kommer bli en vana att ha digitala möten, och att vi överlag kommer se ett nytt ifrågasättande av hur vi arbetar efter pandemin.

Distansarbete skapar flexibla arbetsmiljöer

Stora techbolag som Twitter, Facebook och Google har redan gått ut och sagt att de flesta av deras medarbetare kommer att ha möjlighet att fortsätta arbeta hemma framöver, även när kontoren så småningom öppnar igen. Distansarbetet fortsätter alltså och på Bombayworks ser man flera direkta effekter av det:

– Vi har valt att investera i vårt kontor i Stockholm snarare än att flytta till större lokaler, då vi menar att flexplatser kan vara ett alternativ istället för fasta platser som vi har idag. Det sparar kostnader för oss och samtidigt kan våra medarbetares restid minskas. Som exempel kan nämnas att vi under pandemin sparar omkring 420 restimmar per vecka till och från kontoren, säger Niklas Roupé.

Mer digitalt leder till mer fysiskt

Paradoxalt nog lär ett ökat digitalt fokus även förstärka behovet av fysisk kontakt och omsorg. Icke-digitala handlingar kommer att öka i betydelse.

– Vi har märkt att det ger en enorm uppskattning att till exempel skicka något fysiskt nu när allt annat är digitalt. Därför tror vi också att de fysiska mötena kommer att bli än viktigare och betydelsefulla framöver, säger Niklas Roupé.

Politikern och författaren Per Schlingmann beskrev detta skeende redan 2015, och hans observation har visat sig vara mer relevant nu än någonsin: “Ett axiom för vår tid synes vara, att allt som kan digitaliseras också kommer att digitaliseras. Men här måste vi också göra ett tillägg, nämligen att allt som kan digitaliseras också kan kopieras. Och det som kan kopieras förlorar i värde. Detta gör att upplevelser som inte kan digitaliseras stiger i värde.”

De mänskliga drivkrafterna visar vägen

På Bombayworks är man övertygad om att det finns fler lärdomar att ta med sig framöver. 

– Allt börjar med våra mänskliga behov. Behov som att bli uppmärksammade, ingå i en gemenskap och att göra något meningsfullt. När något sker som riskerar att begränsa eller försvåra dessa behov så får man finna nya vägar. Därför har kommunikationsverktyg som Officevibe och Impraise till exempel blivit än viktigare för oss för att kunna ha koll på hur medarbetarna trivs när vi inte ses fysiskt, säger Niklas Roupé.

Det som till en början sågs som ganska besvärligt har mynnat ut i flera smarta digitala lösningar och arbetssätt. Kanske kommer vi att se tillbaka på tiden innan coronakrisen och fundera över hur vi egentligen kunde jobba som vi gjorde förut. Varför inte jobba hemma oftare, och varför åka kors och tvärs över landet för att delta i möten?

– Ett förändringsbenäget mindset och förmågan att se möjligheterna kommer att vara framgångsfaktorerna när den digitala vågen fortsätter efter pandemin, säger Niklas Roupé.

dela artikeln med