Jenny Bjuhr Bergren är CMO på Bonnierförlagen. För Byråvärlden berättar hon om den förändringsresa som Bonnierförlagen har gjort de senaste åren. Om att få ihop marknad, kommunikation och sälj, bygga tvärfunktionella team och om hur Bonnierförlagen använder data i sitt beslutsunderlag.

Jenny Bjuhr Berggren är en passionerad förändringsledare med drag av arbetsnarkoman, som älskar både djur och natur och storstadsmetropoler. 

– Jag motiveras av stora utmaningar, fyller på energi med träning och återhämtar mig med läsning. Jag lever i Stockholm med min familj som består av man, två tonårsbarn och en rufsig hund.

Efter en magisterexamen i internationell ekonomi, med studier delvis i Spanien och Chile, började karriären inom TeliaSoneras säljorganisation. Därefter fortsatte fokuset på konsultativ försäljning av tjänster och mjukvara för stora långsiktiga kunder. Innan anställningen som Kommunikationsdirektör på Bonnierförlagen 2015 var hon försäljningschef på Cision med uppdrag att, tillsammans med sitt team, stötta digitalisering och förändringsarbete inom kommunikationsavdelningar på stora börsnoterade företag och organisationer.

– När jag mötte dåvarande VD för Bonnierförlagen, Håkan Rudels, så blev jag omedelbart intresserad av den utmaning Bonnierförlagen stod inför, att integrera kommunikations- och marknadsavdelningen och samtidigt skapa förutsättningar för att verka i ett medielandskap och på en marknad i kraftig förändring och digitalisering.

Idag är Jenny Bjuhr Berggren CMO på Bonnierförlagen med ansvar för den integrerade och digitaliserade kommunikations- och marknadsavdelning samt även Bonnierförlagens innovations- och affärsutvecklingsarbete.

– Vi har gått från att marknad, kommunikation och sälj var fristående enheter med bristande insyn i varandras arbete, till att vara en integrerad lanseringsorganisation där kommunikation och marknad är fullt ut sammanflätade och samarbetet med säljorganisationen är väldigt tajt.

I takt med att en allt större del av vår kommunikation- och marknadsföring är digital så får vi mer och mer data som hjälper oss att förstå vad som engagerar konsumenter och gör dem nyfikna.

Den viktigaste skillnaden från hur organisationen fungerade tidigare är att Bonnierförlagen har etablerat gemensamma och öppna processer samt att de arbetar mot uttalade gemensamma målsättningar.

– Vi har också infört digitala arbetssätt och omfattande digital kompetens på ett sätt som inte fanns tidigare. Och som gör att vi på ett effektivt sätt når ut med våra produkter, våra böcker, till konsumenter där de är. I takt med att en allt större del av vår kommunikation- och marknadsföring är digital så får vi mer och mer data som hjälper oss att förstå vad som engagerar konsumenter och gör dem nyfikna, så att vi ännu bättre kan hjälpa varje bok att hitta sina läsare och lyssnare. 

Kommunikations- och marknadsavdelningen består av tre team idag. Två team med strategisk och operativ kompetens inom PR, marknadsföring, kampanjer och event som hanterar alla lanseringar för de största förlagen. 

– Den stora bredd och spretighet vi har i vår utgivning gör att varje lansering behöver skräddarsys efter just den bokens målgrupp och förutsättningar. Det tredje teamet kallar vi Digitala Navet. Där samlas kompetens inom webbutveckling, digital strategi, content marketing, digital marknadsföring och grafisk form. Även data science och customer insight är knutna till det här teamet, som även förstärks av vår samarbetsbyrå, med webbutveckling, innehållsproduktion och digital marknadsföring.

Successivt har Bonnierförlagens kommunikations- och marknadsavdelning blivit en alltmer insiktsdriven organisation där analys av data har etablerats som ett självklart beslutsunderlag jämte erfarenhet och magkänsla.

– Vår analysavdelning ger oss omfattande rapportering och analys av försäljningsdata och vi får även mycket datainsikter från vårt digitala kommunikationsteam. Till det har vi en data scientist och en customer insight manager som hjälper oss att inhämta kvantitativ och kvalitativ data från olika källor och bygga analyser som hjälper oss i smått och stort, på kort och lång sikt.

Med hjälp av vår data scientist har vi fått möjlighet att se samband mellan olika aktiviteter och försäljning på ett nytt sätt.

Bonnierförlagen har byggt upp starka egna plattformar som utgör en viktig komponent i kommunikationen. Sedan de utökade teamet med en customer insight manager har de börjat samla in kvantitativa och kvalitativa kundinsikter mer systematiskt. 

– Den vägen lär vi oss mycket om vad läsare och lyssnare vill ha. Med hjälp av vår data scientist har vi fått möjlighet att se samband mellan olika aktiviteter och försäljning på ett nytt sätt och får ett bättre beslutsunderlag för prioriteringar i lanseringsarbetet. 

Bonnierförlagen arbetar också med ett flertal byråer och frilansare. Dels för att förstärka på resurssidan, där de köper in kompetens inom PR och innehållsproduktion under stora arbetstoppar. Men också för att förstärka spetskompetens inom bl.a SEO och webbutveckling. 

– På detta sätt har vi tillgång till all spetskompetens vi behöver samtidigt som vi kan ha ett tajt och snabbrörligt team inhouse.

– Jag är otroligt stolt över den utveckling hela teamet har gjort där vi tillsammans lyckas förnya, anpassa och förbättra våra arbetssätt efter marknadens och medielandskapets utveckling hela tiden. 

Under det senaste året med pandemin har detta ställts på sin spets och under några dagar i mars förra året ställde Bonnierförlagen om med extremt kort varsel för att skapa alternativa sätt att nå ut med säsongens böcker. 

– Ett väldigt hårt, men framgångsrikt arbete, som kraftigt bidrog till den starka försäljningen som vi sedan kunde summera året med.

Jenny vill även lyfta fram SemlaStories och Årets Selma. Bonnierförlagens läsarplattform SelmaStories har på några få år blivit en stor digital community kring läsning. Via webbsidan, nyhetsbrevet, facebook och instagram samt inte minst digitala bokcirklar och livesändningar, engagerar SelmaStories hundratusentals läsare och lyssnare varje månad. 

– Med stöd av den här plattformen och engagemanget på Bonnierförlagen bakom jämställdhet och feminism har vi kunnat utveckla eventet och priset Årets Selma som delas ut varje år den 8 mars på internationella kvinnodagen. Eventet har tidigare haft en publik på 800 personer, men fick detta år bli helt digitalt i form av ett instagram live-maraton och både engagemanget, räckvidden och inte minst uppmärksamheten i media blev större än någonsin tidigare.

Till dig som själv står inför ett förändringsarbete har Jenny tre konkreta saker som är viktiga att ha med dig. 

– En tydlig och genomarbetad strategi. Lägg ordentligt med arbete på att ta fram och förankra den nya strategin. Gör man sin hemläxa noggrant här så har man strategin att hålla sig i igenom förändringsresan sen, även när det blåser. 

– Tålamod. Att inse att förändring tar tid. Att nya processer, system, arbetssätt och målsättningar är en sak. Sen ska kulturskiftet inom organisationen göras också. Ibland är det 3 steg framåt och 2 tillbaka, det är inte nödvändigtvis dåligt, utan snarare en lärande process.

Jenny poängterar också vikten av rätt sammansättning av talanger. Rätt inställning är viktigare än rätt kompetens i stunden. En förändringsresa kräver oftast (alltid?) jobbiga beslut relaterat till medarbetare. 

– Med en tydlig strategi att förhålla sig till blir det lättare att identifiera vilka som vill och vilka som inte vill. Vilka som kan och inte kan. Våga göra förändringar i teamets sammansättning, även om det stundtals är smärtsamt. Med rätt personer på rätt plats är ingenting omöjligt.