Det är lätt att tappa fokus på helheten i dagens föränderliga värld. De goda marknadsföringsråden är många men den stora frågan är ständigt vad är det som egentligen funkar? Svaret är egentligen ganska enkelt: tappa inte fokus på bolagets verkliga affärsmål.

En väl avvägd marknadsplan balanserar mellan långsiktighet och kortsiktighet vilket går hand i hand med aktiviteter som fokuserar på varumärke eller konvertering. Men utan att tappa fokuset på kärnan i affärsidén. Det förutsätter att man kvalitetssäkrar ett kreativt innehåll som är relevant för målgruppen och samtidigt jobbar med att få dem längre fram i kundresan mot konvertering.

Teknologin och kreativiteten inom marknadsföring är bara medlen som syftar till att uppnå affärsmålen. Det finns inget mål i sig med att synas på en specifik kanal eller att ha innehåll med ett spexigt budskap, därför är det viktigt att förankra alla kampanjaktiviteter till affärsmålen. 

Den senaste tiden har vi sett en tydlig beteendeförändring hos människor. Men egentligen så är det inget nytt beteende som fötts utan befintliga har bara fått en kraftig ökning uppåt. Varav många är digitala och teknologi är därför ett ämne som marknadsförare behöver utöka sina kunskaper kring. Det “nya normala” är således där vi befunnit oss ett tag men det som händer just nu är följande:

1. Allt som kan bli uppkopplat, kommer att bli uppkopplat (IoT).

2. Data tar över världen, människan kan inte processa all data men datorerna kan (maskininlärning).

3. AI äter data till frukost och maskiner blir successivt allt intelligentare.

Vart tar det oss och våra företag? 

AI kommer att ha samma påverkan på vårt samhället som elektricitet för den moderna civilisationen. Vilket innebär att tex företag utan AI-teknologi kommer att bli ineffektivare och få svårare att hänga med i den prispress som tekniken framgent kan generera på marknader och i branscher. Med kunskaper om vilka möjligheterna är med olika teknologier kan därför du som marknadsförare bli bättre och ta bolaget till nästa nivå.

Digitalt visar datan vad kampanjer kan konvertera och det är viktigt längst ner i marknadstratten men högre upp i tratten måste vi våga vara mer känslodrivna. Vilket innebär att vara kreativ, tänka nytt och annorlunda kring budskap och att bygga varumärket hos målgruppen. Vi måste förstå värdet i det omätbara – att allt inte går att mäta i siffror och lita lite mer på magkänslan. För bolagets data kan ge en bild av historien och där ni är idag, men aldrig ge ett script om framtiden. Allt går inte att räkna hem direkt. För ett starkt varumärke kräver kreativ höjd för att vara relevant hos den kund som varje dag sållar bland de tiotusentals budskap som den möts av. 

Stora mängder data har inget värde och det tillför inget om vi inte analyserar det eller sätter det i ett större sammanhang. Egentligen handlar det om att anpassa affären utifrån kundernas beteenden och behov, där datan ska hjälpa dig att jobba kunddrivet  för att nå affärsmålen. 

Bästa sortens marknadsföring är egentligen ett äktenskap mellan data och kreativitet – det är kundskapen som tar oss in i framtid.

 Arash Gilan är vd och medgrundare av Viva Media som är en fullservicebyrå inom marknadsföring. Han driver även VD-Podden och skriver böcker där den senaste heter Apparnas Planet – människans roll i en digital värld.

Missa inte Viva Medias webinar: AI idag och i framtiden. Klicka här för att mer information och anmälan!

dela artikeln med