Fler kanaler, mer data än någonsin och digital transformation på samma gång ställer desto högre krav på oss som marknadsförare – men framförallt, kundens förväntan kring relevans & personifiering. Framtidens marknadsavdelning skriker med andra ord efter svar kring hur kundresan från betald marknadsföring till en organiskt sådan ska bli så relevant, sömlös och lönsam som möjligt för både nya och befintliga kunder. 

Så vilka kunskaper och förhållningssätt behöver ditt marknadsteam avseende både lojalitet, varumärke, paid/social eller för den delen, e-handel ha kring målgrupper, arbetssätt, data management och mediemix för en så optimal digital kundupplevelse som möjligt – för såväl nya som befintliga kunder? 

Låt oss bjuda på 3 tankeställare som kan ta dig en bra bit på vägen!

Data management & KPI-overload

De flesta bolag har idag, tacksamt nog, en ofantlig mängd värdefull data som man kan dra nytta av när man bygger sin digitala kundresa. Datan går att använda både ur ett targeting perspektiv, men även inom mätning och analys. Men en extremt vanlig fallgrop är att man inte har fastställt sin taktik för dataflöden samt hur datan ska förvaltas och förädlas. Istället mäter man allt man kan bara för sakens skull och prioriterar således inte rätt mätetal för sin mediemix samt hur man skall agera på den data som är insiktsfull ur ett affärsperspektiv.

Vi stöter ofta på organisationer som enbart sätter KPIer ur ett performance-perspektiv, vilket resulterar i att man bara har prestationsbaserad input från sina kampanjer för de som optimerar det dagliga kampanjarbetet, och affärsmålen hamnar i skymundan. Med dagens förutsättningar har du möjlighet att mäta och utvärdera varje touchpoint av din digitala kundresa och koppla ihop dessa med affärsresultat som pratar mot ledning och affärsorganisationen.

Så sätt en struktur för vad du vill mäta på specialistnivå, managernivå och ledningsnivå. På ledningsnivå blir det viktigt att kunna fokusera investeringen på tillväxt, lönsamhet, CLV samt marknadsandelar – detta har de flesta svårt med idag. Genom att hitta en balans mellan små och stora KPI:er hjälper du även din marknadsorganisation att undvika meningslösa mätningar och marknadsinsatser som inte bidrar till utveckling. 

Felicia Holte & Sofia Vinsa på DigiView från sitt webinar med temat “Taktik B2B – Så skapar du nya affärsmöjligheter via sociala medier” 

Slopa “last click model” – Digital marknadsföring är ett lagspel 

Vi behöver finnas i vardagen hos vår målgrupp. Idag konsumerar din målgrupp fler plattformar än en – där användandet alltid är beroende på livssituation, tajming och sinnesstämning. För att träffsäkert nå din målgrupp behöver du se din mediemix, både betalda och förtjänade kanaler, som en spelplan. Ett fotbollslag där alla spelare har sitt enskilda uppdrag och bidrar till att göra mål.

Människans behov har inte förändrats i samma takt som medielandskapet. Att prioritera personifiering av din kundupplevelse istället för göra orättvisa mätningar genom att lägga fokus på hårddata plattform för plattform är vitalt.

“Men Google driver ju största andelen av våra köp?” Ja, fast. 

Hade Google genererat det där sista klicket innan köp om ‘Lars’ inte hade sett din varumärkesannons via Instagram på bussen, fått ett SMS om att det är exklusiv påskrea för medlemmar, exponerats av ditt företag på LinkedIn eller Twitter på lunchen, sett en reklampelare iklädd din outdoor-kampanj, eller för den delen sett din produktannons i pausen på Youtube en fredagskväll i soffan och sedan googlat på “Grill” söndagen härefter?

Förmodligen inte, behovet finns ju redan vid en sökning och plockar upp de redan lägst hängande frukterna. Målgruppen behöver också upptäckare för att Google ska ha möjlighet att vara målgörare. Se det därför som din uppgift, att kartlägga din laguppställning av kanaler utefter syfte och mål för att möjliggöra för rättvisa jämförelser och utvärderingar.

Jobbar din marknadsavdelning fortfarande i silos? 

Att kanaler, dataflöden och team för betalda respektive förtjänade marknadsinsatser arbetar i silos är fortfarande en stor utmaning för många organisationer. Bygg inte två laguppställningar; Det köpta laget och det förtjänade laget. Se istället varje touchpoint som en del av en och samma kundresa där din organisation behöver kartlägga vinningen av att arbeta tillsammans både strategiskt, kommunikativt, operativt och analytiskt mot samma affärsmål inom sociala medier, sök, display, online video, inbound, SMS, outdoor, TV, tidning, radio etc. För att lyckas ligga i framkant som marknadsavdelning idag, krävs ett agilt arbetssätt där man nyttjar varandras kunskaper för att leverera en komplett och skalbar kundresa, bestående av såväl nykundsanskaffning som kundlojalitet. 

Nyfiken på mer? Den 15 april bjuder DigiView och Recoordinate in till ett matnyttigt webinar för att diskutera den kompletta digitala kundresan 2021 – hela vägen från prospektering till kundlojalitet. Varmt välkommen att anmäla dig här

Felicia Holte, COO på DigiView.

dela artikeln med