Digital kompetens är den mest eftertraktade kompetensen för uppdragsgivare hos byråer, enligt flera undersökningar som gjorts senaste tiden. Men finns det egentligen en tydlig definition av vad digital kompetens är? Här får du tips på hur du ska tänka vid valet av en ny digital byrå. 

Att digital kompetens är den mest eftertraktade kommer kanske inte som en överraskning. Utvecklingen går snabbt framåt och för att hänga med gäller det att ha rätt människor i teamet, konsulter och anställda.

Flera undersökningar som har gjorts senaste tiden visar att digital kompetens är den mest eftertraktade för uppdragsgivare. I Årets byrå, som genomförs av Regi, ligger digital kompetens i toppen på listan över vad kunderna anser att byråerna behöver förbättra. 

Rapporten ”I huvudet på 100 skånska marknadschefer”, som tagits fram av byråerna FEW och Great Agency, visar att 7 av 10 tillfrågade marknadschefer inte känner att de har tillräcklig kompetens internt för att ta sig an framtidens kommunikativa utmaningar. Rapporten visar också att just digital kompetens är mest eftertraktad. 28 % av marknadscheferna ser ett behov av att köpa in digital kompetens då den interna kompetensen inte är tillräcklig. På andraplats kommer strategi (9%) och sedan innovation (8%). Det digitala behovet är alltså överlägset störst. 

Ett brett begrepp

Digital kompetens är ett samlingsbegrepp som kan innefattar många olika specialistkompetenser, såväl tekniska som strategiska och kreativa; SEO, SEM, marketing automation, UX, sociala medier, webbutveckling, e-handel osv. 

I Årets byrå ombads de tillfrågade marknadscheferna att definiera vad de lägger in i begreppet. Fem saker kännetecknar byråer och personer med digital kompetens:

  1. Trendspanar och ligger i framkant
  2. Erbjuder bredd och helhetsperspektiv
  3. Teknisk förståelse och kompetens
  4. Kunskap om målgrupper
  5. Strategi och rådgivning

Detta visar hur många olika saker olika personer lägger in i ett begrepp. Därför är det extra viktigt att du som inköpare av digital kompetens definierar vad det är du verkligen behöver. Med en tydlig definition blir det betydligt enklare att hitta kompetensen som du faktiskt behöver. 

Så ska du tänka när du köper in digital kompetens

Att lyckas med inköpen är en konst. Rätt utfört kommer du att spara mycket tid och pengar. Eftersom just begreppet digital kompetens innefattar så många olika saker är valet av digital byrå särskilt utmanande. 

Inför valet av en digital byrå kan du använda dig av den här checklistan:

  1. Definiera tydligt din utmaning som du behöver hjälp av byrån att lösa. Du kan ta hjälp av kollegor som berörs av utmaningen för att få in flera perspektiv. Samtidigt behöver du äga frågan och beslutet för att undvika att hamna i en oändlig feedbackloop där alla ska få säga sitt. 
  2. Lista de olika specialistkompetenserna som du anser är viktiga för att lösa utmaningen; tekniska, kreativa och strategiska.
  3. Säkerställ att byråerna du väljer att träffa kan erbjuda de olika kompetenserna som du behöver. 
  4. Kommunicera din utmaning tydligt och helst skriftligt till byråerna som du träffar och utvärderar. Diskutera i möten, svara på frågor från byråerna och samla in förslag. 
  5. Lär känna arbetsgruppen innan du fattar ett beslut. Här säkerställer du att byrån tilldelar dig ett team som kan ta sig an din utmaning. Dessutom är det viktigt att personkemin stämmer för att samarbetet ska fungera på längre sikt.