Att välja reklambyrå är ingen lätt uppgift. Marknaden har förändrats mycket de senaste åren. Vad som är en reklambyrå är en definitionsfråga. Och vad är det egentligen för byrå du behöver? Sebastian Holm VD på AgencyMatch ger dig konkreta tips kring vad du ska tänka på när du ska välja ny reklambyrå.

– Att välja reklambyrå är ingen lätt uppgift. Fallgroparna i en byråvalsprocess är många. Det gäller att göra sin research ordentligt och att tydligt ha definierat sina behov på förhand, säger Sebastian.

Sebastian har sex tips till dig som står inför val av ny reklambyrå. Det handlar bland annat om att inte låsa fast sig vid epitet och om vilken roll byråns storlek, erfarenhet och kultur spelar.

Gå inte vilse bland epiteten

Contentbyrå, digitalbyrå, creative agency, kommunikationsbyrå och reklambyrå. Vad skiljer egentligen de här åt? Ibland allt och ibland inget. Därför ska du gå in i din researchprocess med öppna ögon. Titta på vad byråerna kan, vilka kompetenser som finns och vad de har gjort tidigare. Utgå ifrån dina behov och matcha de mot vad byråerna erbjuder. Gå inte vilse bland epiteten!

Kreativa processer

Förmågan att lösa problem och skapa resultat genom kreativa idéer kommer inte av sig själv. De flesta byråer använder sig av olika kreativa processer för att åstadkomma detta. Processen bör vara driven av insikter kring din målgrupp, din affär och er marknad. Därför krävs oftast någon form av insamling av dessa insikter som en del i processen.

Byråns storlek

Hur viktig byråns storlek är avgörs främst av vilka resurser ditt uppdrag kräver. Byrån ska vara stor nog att kunna hantera ditt uppdrag vid varje givet tillfälle. Samtidigt vill du inte för liten för att vara en oviktig kund för byrån.

Kompetensfördelning – Så bör en reklambyrå vara bemannad

Enligt P&G:s varumärkeschef Marc Pritchard ska byrån bestå av 75 % kreatörer, dvs. art directors, copywriter, designers, creative directors, illustratörer etc. Resterande 25 % ska vara strateger, projektledare, produktionsledare, planners osv. Även om det inte finns en magisk gräns finns det anledning att satsa på en byrå som lägger tyngden på kreatörer. Det är trots allt den kreativa outputen som är kärnan i reklambyråns erbjudande. Samtidigt får du inte glömma att strukturerade och tillgängliga projekt- och produktionsledare är avgörande för att ro projektet i hamn.

Erfarenhet

Har byrån erfarenheten som krävs för att förstå dina produkter, varumärken, målgrupper och dess beteenden? Branscherfarenhet kan vara viktigt men behöver inte vara avgörande. Det viktiga är att byrån verkligen förstår dina utmaningar. Att välja en byrå bara baserat på att de har arbetat med kunder i din bransch är ett stort misstag. Byråmarknaden är oerhört dynamisk. Kompetens flyttar på sig hela tiden och sannolikheten att de casestudier du får presenterade för dig är utförda av den arbetsgruppen som byrån föreslår till dig är relativt liten. Därför kan det sannolikt också vara så att byrån har rekryterat personer med erfarenhet som du behöver, trots att detta inte går att utläsa på byråns hemsida.

Kultur

I slutet av dagen är det människor du arbetar med, inte en byrå. Människorna på byrån utgör kulturen och för att ni ska få till ett bra samarbete behöver du gilla kulturen på byrån. I en byråvalsprocess ska du därför alltid boka möten hos byråerna. Be om en rundtur och träffa människorna, även om de inte ingår i en tilltänkt arbetsgrupp. Då får du en chans att se hur de har det på sin arbetsplats och det ger dig en känsla för vilka människorna på byrån är.