Du kanske har hört en hel del om dessa två termer under de senaste åren. Men vad betyder det att vara produktledd? Och vad är growth marketing exakt? Låt oss reda ut dessa två begrepp.

Charles Lindberg reder ut några begrepp som han fördjupat sig i under sin praktikperiod hos Rebel and Bird.

Produktledd tillväxt är en metod som du kan använda för att få ditt företag att växa. I denna metod är produkten i sig det primära verktyget för tillväxt. Det är motsatsen till tillväxt genom sälj och marknadsföringsinsatser skulle man kunna säga. Till skillnad från growth marketing är produktledd tillväxt ett sätt att arbeta som inkluderar hela verksamheten och inte bara marknadsföringsteamet.

Growth marketing är en marknadsföringsstrategi som går ut på att du testar och experimenterar med olika sätt att marknadsföra dig på. Du tänker ut olika idér och hypoteser på vad du tror kommer fungera för dig i marknadsföringsväg och går sedan ur och testar de här idéerna. Du utvärderar och fortsätter med det som ger resultat och slutar med allt som inte gör det. 

Produktledd tillväxt

Till att börja med, om du vill bli produktledd, måste din produkt vara “tillräckligt bra” så att den tid och ansträngning du lägger ner för att få den att växa är motiverad. “Tillräckligt bra” betyder att det finns ett behov av din produkt eller tjänst och att du kan tillhandahålla något unikt eller något bättre än konkurrensen.

Du kan testa om din produkt är tillräckligt bra med en undersökning. Fråga användarna om de skulle bli besvikna om de inte längre kunde använda din produkt. Minst 40% borde bli besvikna för att du ska veta att du har en bra produkt. Eller minst 50% om produkten är ny. Och naturligtvis, titta på din retentionstatistik. Kommer användare tillbaka igen och igen?

Det är lättare att sälja något som folk vill ha (och om de inte vill ha det, vad är egentligen poängen). Därför, om mindre än 40% blir besvikna ifall du skulle sluta sälja din produkt, skalar du inte organiskt. Då är det bättre att du fokuserar på att förbättra din produkt snarare än att utöka kundbasen. 

Kundvärde

Att göra produkten bättre och mer värdefull för kunden är fokuspunkten för produktledda företag. De bryr sig inte så mycket om vad konkurrenterna gör eller om att nå specifika försäljningsmål. Dessa företag bryr sig först och främst om hur produkten kan bli bättre.

Alla olika delar av företaget (försäljning, marknadsföring, kundservice, design, produktion) måste arbeta tillsammans mot samma mål. Det handlar om att samarbeta och uppnå det gemensamma målet snarare än att alla försöker nå sina separata mål.

Till exempel så kommer kundserviceavdelningen förmodligen få massor av data om kundens önskemål och behov, vilket är viktig information för produktionsteamet. Designteamet vet en hel del om kundbeteende som är användbart för försäljnings- och marknadsföringsteamen. Gör det enkelt för alla inblandade att dela insikter med varandra.

North Star Metric

Ett utmärkt sätt att säkerställa att alla drar åt samma håll är att ha en North Star Metric. En North Star Metric är en ledstjärna, något du kan använda som vägledning när du ska fatta beslut. Airbnb’s North Star Metric är “Bokade nätter.” Innan varje beslut frågar de sig om detta kommer att hjälpa dem att få fler bokade nätter eller inte. Ett annat känt exempel är Facebook vars North Star Matric är “Dagligen aktiva användare” och Whatsapps “Antal meddelanden som skickas”.

Growth marketing 

Produktledda företag använder sig av data i största möjliga mån för att fatta sina beslut, de försöker vara så vetenskapliga som möjligt och lämna så lite som möjligt åt slumpen. Och med datadrivna beslut kommer likheterna med growth marketing in. Growth marketing handlar bara om att genomföra experiment för att samla in så mycket data som möjligt och sedan implementera den kunskapen i din marknadsföringsplan.

Processen för growth marketing är att du kommer med olika hypoteser. Sedan utformar du experiment för att testa om dessa hypoteser är sanna. Med denna metod kommer du att ta reda på vilken marknadsföringsstrategi som fungerar bäst för dig så att du kan fortsätta göra det som ger resultat och sluta med resten.

Målet är viktigt

Naturligtvis bör du göra din produkt så användbar för konsumenten som möjligt. Naturligtvis bör data vägleda dina beslut. Det säger sig självt. Det är emellertid lätt att hålla fast vid enskilda deadlines och mål och glömma bort den större bilden om du inte har en tydlig plan. Därför är det viktigt att kommunicera din vision.

Att använda den produktledda metodiken är något de flesta företag bör tänka på att göra. Att använda growth marketing kan vara bra för dig som försöker utöka din verksamhet. Att använda båda dessa strategier kan vara vägen till framgång om du är ett nystartat företag med en unik idé som vill skala upp snabbt.

Sammanfattningsvis bör produkten och dess funktioner hjälpa till att driva efterfrågan. Se till att ha ett tydligt kundvärde och minimera friktionen. Om du gör det medan du internt arbetar i tvärfunktionella team, använder data för att fatta beslut och har ett tydligt mål. Då arbetar du med produktledd tillväxt. Om du skapar experiment för att bestämma din marknadsföringsstrategi arbetar du med growth marketing.