Kevin Wahlström är senior SEM-specialist på digitalbyrån Beet. Här berättar han om några smarta lösningar för att optimera Google-annonseringen mot en lönsam försäljning såväl online som offline.

Genom att aktivt mäta och följa hur marknadsföringen online påverkar försäljningen även i fysiska butiker får vi tillgång till mycket värdefull data och en djupare förståelse kring kundbeteendet.  Den ökade insikten lägger grunden för att på ett optimerat sätt kunna styra annonseringen och nå en högre effektivitet. Mäter vi försäljningen i samtliga försäljningskanaler och tittar på hur den digitala annonseringen har påverkat köpet kan vi maximera effekten av varje investerad krona.

– Konsumenter kräver idag att det finns flera olika valmöjligheter. Det behöver därför finnas en samverkan mellan olika försäljnings- och kommunikationskanaler med utgångspunkt i kundupplevelsen och oberoende var kunden väljer att genomföra sitt köp eller söka information. För en effektiv annonsering behöver vi då inte bara mäta och optimera för direktförsäljningen online, utan även sätta upp datapunkter för försäljning i fysisk butik samt spåra ”Click-and-collect”, dvs beställning online som hämtas upp i butik.

Kan du ge ett exempel på hur ni går tillväga för att optimera annonseringen för flera försäljningskanaler? 

– Som grund behöver vi sätta datapunkter och synliggöra försäljningen som sker i de fysiska butikerna. Ett bra grundläggande steg är att implementera Google Store Visits. Det synliggör butiksförsäljning som påverkats av digitala annonser oberoende av vilken device som använts. Datan är dock relativt övergripande och ger mer av en fingervisning. Tekniken bygger på en kombination av mobilpositionering, platshistorik, wifi, beacons och bluetooth. Datan som finns tillgänglig är anonymiserad och på en aggregerad nivå men genom att titta på hur stor andel av butiksbesökarna som genomför ett köp och det genomsnittliga ordervärdet får vi dock ut en del värdefulla insikter som kan användas i optimeringsarbetet.

– För att få mer tillförlitlighet i siffrorna rekommenderar vi implementering av Google Store Sales direct. Där bygger tekniken på en uppladdning av transaktioner vilket då ger en möjlighet att matcha köp i butik mot hur kunden agerat online. För butiker med en hög andel kundklubbsregistreringar kan vi matcha många av köpen och få väldigt bra noggrannhet i siffrorna.

Den mer detaljerade optimeringen ger verkligen en ökad träffsäkerhet och bidrar då även till ett mer effektivt resultat på den direkta onlineförsäljningen.

– När vi har tillgång till den värdefulla datan har vi möjlighet att optimera annonseringen på ett mycket mer djupgående sätt. Optimeringen sker på en rad olika sätt och kan t.ex. styras beroende på produkt, position, kundtyp, tidigare touch-points och lagersaldo. Annonsen kan också utformas bättre baserat på i vilket skede kunden befinner sig och utifrån var själva transaktionen beräknas att ske. Sker transaktionen offline är Local inventory ads (LIA) väldigt effektiva. Med LIA kan vi leda konsumenten till närmaste butik som har produkten i lager. För företag med många fysiska butiker finns det även en ny spännande annonslösning, Google Local campaigns, vars fokus ligger helt på att driva foot-traffic till fysiska butiker.

– Den mer detaljerade optimeringen ger verkligen en ökad träffsäkerhet och bidrar då även till ett mer effektivt resultat på den direkta onlineförsäljningen.

– Genom en större inblick i relationen mellan försäljningen online och i fysisk butik kan vi skala upp den digitala marknadsföringen betydligt och öka försäljningen för hela företaget på ett effektiv och lönsamt sätt. 

Fyra tips från Kevin;

  • Börja mäta, sätt KPI:er och synliggör försäljningen från olika försäljningskanaler.
  • Optimera annonseringen beroende på hur kunden har agerat tidigare – genom smarta feed-lösningar kan vi använda data från affärssystem och styra annonseringen så den är mer kundanpassad.
  • Optimera försäljningen utifrån online såväl som offline  – Öka t.ex. buden för mobilbesökare inom en nära radie från den fysiska butiken och anpassa annonsens utformande därefter.
  • Bygg en strategi och fatta smarta beslut utifrån all ny insikt och data som samlats in – Genom att sätta upp avancerade lager av budstrategier kommer din performance för samtliga försäljningskanaler förbättras markant.

dela artikeln med