Tekniken som kommer revolutionera samhället på samma sätt som elektriciteten banade väg för industrialiseringen är Artificiell Intelligence. De bolag som adopterar och utvecklas med AI kommer kunna se stor framgång medans andra kommer selekteras bort i digitaliseringens naturliga urval som benämns som Digital Darwinism. Vad handlar då AI om egentligen?

Det här är AI i korthet

AI är programvara som kan utföra uppgifter och kognitiva funktioner likt en människa. Det kan vara i form av att ett fordon tar dig från punkt a till b på snabbast möjliga sätt utifrån redan förutbestämda angivelser eller att en mjukvara gör antaganden om din framtida likviditet genom allmän statistik och personlig data. 

AI har två spår, en så kallad nischad och en generell. Den nischade brukar benämnas i termen AI och agerar utifrån ett förutbestämt program medans den generella AGI (Artificial General Intelligence) är en maskin som har ett medvetande likt människan. Mycket av det vi idag kallar för AI är egentligen maskinlära som baseras på linjära statistiska samband eller djupa neuronnät som tränas fram av stora dataset och hittar invecklade samband mellan data.  Nördigt kan du tycka men viktigt att veta då många stämplar allt datoriserat i dagens värld som “AI”. 

Tekniken som vision tog sitt avstamp i litteraturens fiktion där Mary Shelley banade vägen med sin Frankenstein. Men Alan Turing anses vara AI:s fader med det arbete som han gjorde på 1950-talet med att lägga grunden för dagens informations- och datorteknologi. 1997 hade utvecklingen kommit så till den grad att titeln världsmästare i schack tilldelades datorn Deep Blue. Här talar vi alltså om att datorn fått en så pass hög intelligence att den kan göra reaktiva beslut utifrån mänskliga ageranden. 25 år senare lever vi i en annan verklighet där maskinen inte bara kan göra men även börjar tänka. 

AI idag

Det är lätt att tro att AI finns i en avlägsen framtid men många är exemplen om att i en globaliserad värld kan nya tekniker sprids lavinartat. 

Vad som idag är den mesta använda formen av AI är maskininlärning. Där YouTube rekommenderar vilken nästa video du ska kolla på, Google identifierar din egentliga sökintention och rankar resultat av sidor på internet åt dig eller Gmail som rensar bort skräppost, föreslår stavning eller påminner om att bifoga filen. Vid alla de tillfällena används maskininlärning som teknik. För att nämna ett svenskt exempel i sammanhanget så använder försäkringsbolaget Hedvig av AI-baserad hjälp med hemförsäkringen.

Men den nya tekniken kommer inte utan problem. Många är de olika dilemman som vi alla ställs inför när vi tex laddar ner en ny app. Eller för den delen tar beslut idag som vi tror inte alls kommer kunna påverka våra framtida möjligheter. 

Bild från boken Apparnas planet – människans roll i en digital värld.

AI i framtiden…

Områden som försäljning, marknadsföring och kundtjänst kommer att präglas mycket utav utvecklingen av AI och bolag som inte använder sig av tekniken kommer att ha svårt att hänga med i samma tempo som de som adopterar tekniken in i sin verksamhet. Digital darwinism kommer här vara en oregerlig kraft så du som marknadsförare behöver förstå potentialen och hålla dig uppdaterad. Om du vill hålla dig uppdaterad och ligga i framkant så glöm ej att prenumerera på mitt nyhetsbrev.

På frågan om tekniken kommer ta över finns såklart många svar – men ett som är säkert är att framtiden är en hybrid där människa och maskin samverkar.  Detta var en kort introduktion och vill du få ytterligare fördjupad kunskap och förståelse för vilken potential AI har som teknik för dig som marknadsförare och ditt bolag kolla då på min föreläsning som ger dig en bra introduktion i ämnet. Webinar on demand såklart, så att du kan kolla när du vill!

Arash Gilan är VD och medgrundare av Viva Media som är en fullservicebyrå inom marknadsföring. Han driver ävenVD-podden och skriver böcker där den senaste heterApparnas Planet – människans roll i en digital värld. 

dela artikeln med