Christian Rudolf, VD på TopDog, ger dig konkreta tips på vad du ska tänka på och hur du skapar en process när ni arbetar med SEO själva.

SEO är flera processer som sker samtidigt

SEO består av flera processer som sker samtidigt. Då och då möter Christian företag som gör sin SEO själva.

– I vissa fall har jag fått undersöka deras hantering av SEO. Det jag ofta upplever är att man gör SEO då och då, att man “småduttar” lite, lägger till en title tag eller publicerar en artikel. Jag tror inte att det är rätt sätt för att få sin egna SEO att fungera när man gör det själv.

Christan menar att SEO är en process som kräver mätbarhet, mål och man följer en väg mot dessa mål som man löpande jobbar efter.

– När man har detta har man oftast ett mer positivt utfall än om man inte tänker process. Det fina med en process är att du kan göra det själv.

Så ska du tänka kring din SEO-process:

1. Sätt ett mål – Det kan vara en eller flera KPI:er som mäter målet.

2. Bryt ner till konkreta handlingar – Vad måste vi göra för att nå dit vi vill?

3. Sätt en tidplan

– Det är först när du har definierat detta som du vet vad du saknar, det som managementkonsulter kallar GAP-analys. Först då kan du se vad du behöver köpa in externt för att nå dina mål.

Christian Rudolf är VD på Topdog.

dela artikeln med