Under svåra tider prövas varje individ och organisation. Under de senaste månaderna har vi sett marknadsbudgetar strypas åt, annonsering pausats och samarbeten brytits upp. Samtidigt visar en undersökning från Kantar på 35 000 konsumenter att endast 8% anser att bolagen borde sluta annonsera och marknadsföra sig. Så det är en aning knivig sits för marknadschefen i rådande stund. Pauline Wallander, Senior Strateg på SocialView, har sammanställt och djupdykt i mönster, beslut, omställningar och prioriteringar hos marknadsteam i kristider.

Covid-19 har sannerligen rört om i grytan vad gällande vilka prioriteringar en marknadsavdelning bör agera på. Vi har därför sammanställt och djupdykt i några av de mönster vi har upplevt hos diverse marknadsteam just nu, vilka beslut som tas internt, vilka omställningar som görs och vad som är viktigt att prioritera under en krissituation. Kanske kan detta hjälpa er och ert marknadsteam framåt i tider som dessa!

Ställ om marknadsstrategin

Med mindre konkurrens i plattformarna finns det stora möjligheter att nå ut med sin kommunikation till en lägre kostnad. Men hur och vad man ska kommunicera i dessa oroliga tider kan vara svårt, vilken strategi ska man ha nu?

1. Lyssna på och ta hand om era kunder och medlemmar

Vi beter oss inte som vanligt just nu. Vi reser inte, vi jobbar hemifrån, vi spenderar mer tid online och på aktiviteter hemma. Så först och främst så handlar omställningen om att lyssna. Lyssna på vad era kunder behöver just nu så att omställning kan ske i affären, erbjudandet och kommunikationen. Vilka delar av era tjänster och produkter behöver dem och vill se mer av? Hur kan ni vårda och stötta era kunder som bäst just nu? Några exempel på hur man kan få tag i den här typen av information är givetvis att analysera offentligt och internt beteende och köpbeteende, men det går även att använda andra metoder som att hålla digitala intervjuer, skicka ut enkäter eller använda sociala chattfunktioner för att få kontakt med kunderna.

2. Styr om målsättningar och målgrupper

Troligen behövs era målsättningar som satts inför 2020 styras om, men samtidigt som det kan kännas tungt så går det att vända till något positivt. Fundera på om det finns andra målsättningar och målgrupper ni bör jobba efter nu. Kan det vara fler personer än er huvudsakliga målgrupp som är intresserad av era tjänster just nu? Kanske finns det nu tid att bredda målgruppen, nå ut till fler och göra räckvidd och kännedom till er primära målsättning. 

“Vi har sett att vi har engagerat våra “sovande” kunder som har återupptäckt vår tjänst och vi har även nått ut till andra målgrupper som vi inte har prioriterat eller kommunicerat till tidigare. Så det är en stor förändring som har skett rent kommunikativt”

Josephine Adorelle, Marknadschef aimo

3. Sluta inte kommunicera men gör det mjukare och med fokus på kunskap och värde.

Social View
Ellen Lidbrink, Head of Performance på DigiView från webinar med temat “Budgetoptimering och ökad lönsamhet i sociala medier”

I kris där många vardagliga rutiner och beteenden inte längre fungerar som vanligt så kan säljdrivande kommunikation vara både känslig för mottagarna, irrelevant och icke resultatdrivande. Vi står istället i en tid där värdeskapande kommunikation kan vara mer relevant och effektivt. Ett mjukare tonläge som visar förståelse och förmedlar förtroende, värme och transparens har varit en hög prioritet hos de flesta bolag och också tagits emot positivt hos många av konsumenterna. När det kommer till värdeskapande så skiljer detta sig givetvis per typ av verksamhet, men det som är gemensamt är att det handlar om att bidra med kunskap och värde som kan hjälpa era befintliga och potentiella kunder i krisen. Några exempel kan vara att mötas digitalt, chatta, hålla i webinar och masterclasses, bygga digitala mötesplatser eller hålla i digitala utbildningar för att bringa maximalt värde även på distans. Det är också en ypperlig möjlighet att ta hjälp av ert nätverk/community och skapa nya samarbeten med närliggande ämnen/värderingar för att bidra med ännu mer kunskap och värde till era kunder.

“Efter att lyssnat på våra medlemmar har vi lärt oss att de flesta fortfarande vill träffa andra företagsledare, socialisera, samarbeta, delta i webinars, chatta osv. Det finns ju ett enormt sug där ute och då behöver vi snabbt leverera det värdet och skapa de forumen som de efterfrågar”

Cecilia Österholm, Marknads- & Kommunikationschef Epicenter

Håll tätare dialoger & inhämta information på daglig basis

Ett återkommande mönster hos de flesta organisationer och inte minst marknadsavdelningarna har varit att hålla tätare dialoger, både med befintliga kunder, medarbetare och beslutsfattare. Detta för att kunna vara informerad kring alla delar i organisationen och ta snabbare gemensamma beslut. Särskilt för marknadsavdelningen har detta varit viktigt då kommunikationen utåt beror mer än någonsin på vad som händer internt i bolaget hos försäljning, kundtjänst osv.

“Vi har blivit tajtare internationellt, mellan våra olika marknader. Vi har kortare beslutsvägar och den digitala omställningen har gjort att vi hörs oftare. Efter den här krisen tror jag att vi kommer fortsätta ha ett starkt samarbete men då med en kombination av fysiska och fler digitala möten för att nu är vi så vana med det”

Cecilia, Marknads- & Kommunikationschef Epicenter

Relevant och uppdaterad kommunikation har kanske aldrig varit viktigare, och för att kunna upprätthålla detta krävs en löpande inhämtning av information utifrån. Detta har även ställt höga krav på marknadscheferna att vara ständigt pålästa kring vad som händer i omvärlden och i sin närmiljö på daglig basis.

Flexibilitet

Överens är de flesta kring att flexibilitet varit A och O när det gäller att hålla organisationen och kommunikationen rullande. Att ställa om planeringen till kortare tidsspann och ta snabbare beslut har varit viktigt internt för den operativa dagliga verksamheten men också mot externa samarbetspartners, byråer och frilansare där tät dialog, snabbhet, mänsklighet och överseende med att saker kan förändras, bytas ut och ställas in på kort tid har varit vitalt för att få saker att fungera.

Förbered för en morgondag

Någonstans kommer vi gå tillbaka till “det normala”. När det blir och hur det blir vet vi inte, men när vi gör det så kan det vara viktigt att ta vara på tiden för att förbereda sig.

  • Stäng inte av marknadsföringsmaskinen, det blir jobbigare att dra igång igen. Med andra ord så kan det finnas många fördelar i att fortsätta bearbeta sina målgrupper inför framtiden och bibehålla er top-of-mind för att inte börja i uppförsbacke mot kallare målgrupper längre fram.
  • Ta vara på de målgrupper ni når ut till, de relationer ni bygger nu och de potentiella kunder som ni temporärt erbjuder pro-bono tjänster till just nu. Se till att ni har ett bra CRM-verktyg på plats och samlar in värdefull kunddata som ni sen kan använda till att bibehålla dessa relationer framgent.
  • Kartlägg en krisplan med åtgärder för framtida kriser. Nu har vi gjort det här, vi har skaffat oss erfarenhet och vi har sett hur yttre faktorer kan påverka våra verksamheter och vår organisationer. Ta vara på den informationen och kunskapen ni har samlat på er under Q1-Q2 och samla key-insights för kommande liknande situationer. Ni kommer troligen tacka er själva i framtiden.

Pauline Wallander, Senior Strateg på DigiView 

dela artikeln med