SEO, sökmotoroptimering eller sökordsoptimering är några utav det namn som man brukar säga när man pratar om att utveckla en hemsidas synlighet i sökresultatet på t ex Google. Vilken är en viktig källa för presumtiva kunder att i ett inledande skede hämta information, för att sedan påbörja köpresan. I bara denna sekund görs 40 000 googlingar i världen, är någon utav dessa din framtida kund kanske? Viva Medias SEO Manager Olle Ekdahl delar med sig av sin kunskap!

Att söka efter information är ett etablerat beteende vilket stärks av siffran 3,5 miljarder sökningar per dag i världen (Internet Live Stats 2020). Syftet med en sökning är ofta att få svar på en fråga, hitta till ett ställe eller se hur något ser ut. För att inte tala om att antalet sökningar som görs i syftet att köpa något.

Vare sig din affärsverksamhet går ut på att lösa ett problem eller inspirera till förändring så behöver du ha en hemsida med relevant och användarvänligt innehåll. Innehåll som är strukturerat på ett tydligt sätt, har unika texter och bra bilder. En vital och fundamental del i din affärsstrategi för att nå den digitala människan 2020. 

SEO för Viva är processen att optimera digitalt innehåll för både sökmotorer och användare för att förtjäna synlighet och förbättra upplevelsen på webbsidan.

Börja med en sökanalys

Ett grundligt SEO-arbete inleds med en kartläggning av den unika målgruppens sökbeteenden och volymer på det kopplat till företagets affär. Detta kallar vi på Viva för Sök- och beteendeanalys, en marknadsanalys men då enbart för sökmotorer, synonymt begrepp på engelska är Keyword Research. 

Frågeställningar att besvara vid en sökanalys men även löpande vid optimering är:

  • Vad söker människor på som är relevant för företagets verksamhet?
  • Hur stort är detta beteende?
  • Vart befinner sig sökaren i köpprocessen, när den använder just denna fras?

Många antaganden om hur människor söker för att nå den webbplats eller verksamhet som är fokus för analysen får stryka på foten under denna process. Andra läggs till. Kanske är begrepp kring en konkurrerande produkt värd att synas på för att erbjuda din lösning istället? Är din produkt kanske en komplementprodukt till en dyrare vara som är värd att synas på av det skälet? 

I praktiken genererar sökanalysen ett antal “portföljer” eller annorlunda uttryckt: listor med huvudsökord som t ex “Dator” (alt. Broadtail) och undersökord “Dator billigt Uppsala” (alt. Longtail) med dessa ords associerade sökvolymer.

Dessa sökordsportföljer kan vi nu använda genom att smart placera i vår webbplats struktur i syfte att skapa redaktionellt innehåll som besvarar dessa sökfrågor.

Skapa innehåll som din kund vill ha

Utifrån sökanalyser och ett grundligt insiktsarbete för just dina kunder, så behöver du ta fram kundfokuserat innehåll. Texter både för kategorier på din sajt, men också för de enskilda produkterna eller tjänsterna. Återförsäljare av andra varumärken har speciellt mycket att hämta hem genom att utveckla unika texter för en inte unik produkt. Eftersom fler säljer precis samma sak kan du då få bättre synlighet (pga att användarvänligheten ökar) i sökresultatet och bättre konvertering om just din text är tydlig för just din kund och riktig för produkten. 

Beskrivande högkvalitativa bilder av dina produkter är också vitalt, kanske en 360-graders bild eller video. Optimerade bilder för ökad synlighet i sökmotorer har länge varit möjligt genom beskrivande “alt-text” men 360-graders bilder är inget som premieras i rankningen på Google, men å andra sidan uppskattas av din kund. Tänk också på att anpassa och komprimera bilderna så de inte blir för tunga och sänker hemsidans hastighet, det är också en avgörande faktor för hur Google rankar hemsidor i sökresultatet. 

SEO är nödvändigt i kundresans alla delar

När du identifierat sökvolymer och vilka som är viktiga för din verksamhet och sajtens synlighet. Så är nästa steg att sätta dig in i kundens sökbeteenden för resan mot ett köp. Beroende på vilket steg i resan kunden befinner sig i så behöver ditt innehåll svara för de olika behoven. 

I ett inledande steg behöver du vara mer informationsintensiv och kanske utbilda besökaren i din produkt eller utbud. För att i nästa steg inspirera och därefter kanske jämföra. Sökvolymer och de unika orden från sökanalysen är basen för hur du utvecklar innehållet i dessa stegen. 

En bra optimerad sajt kombinerar kunskapsbesvaring med konvertering, i de bästa av världar behöver kunden inte söka vidare för att i nästa steg hitta den typ av produkt/tjänst som passade just den unika kundens behov. Vilket den sidan med informationen också besvarade som gör att den kundresan potentiellt kan kortas ner. Men summa summarum är att om ditt företag kan ge kunden den informationen och innehållet den söker så kan du bygga relationen i ett tidigt skede vilket är extremt fördelaktigt ur varumärkesperspektiv, för att inte tala om en vital del i hela din affärsstrategi!

Mät och utvärdera innehållet

För att utvärdera hur din sajts innehåll uppskattas av användarna kan du mäta effekten från siffrorna i Google Analytics. Där kan du tydligt spåra vart trafiken kommer ifrån om det är via direktlänkar, organiska sökresultatet eller annan betald marknadsaktivitet som Facebook Ads, bannerannonsering eller Google Ads. Vilka också behöver ingå i din mediemix. Tillsammans gör nämligen en väl komponerad och strukturerad marknadsföring, mellan egna, köpta och förtjänade kanaler, ett fantastiskt resultat för din omsättning. 

Men det går också att mäta ett SEO-arbetets effekter genom ett synlighetsindex – där kvantitativa och kvalitativa parametrar tas i beaktning. Exaktheten av din position i SERP:en (sökresultatet) på dina kvalitativa fokussökord men även kvantitativa sökvolymer från mindre lönsamma sökord. Ett annat sätt att mäta arbetet med sökmotoroptimering är den data Sökmotorn själv rapporterar på enskilda- och grupper av sökord genom verktyget Google Search Console.

En sökmotoroptimering av sajten är nödvändigt att göra och något som behöver underhållas och justeras löpande, men ofta behövs bara ett större arbete göras som grund. Så prioritera SEO i din marknadsplan så kan synlighet i sökmotorerna bli en vital del av din affärsstrategi.

Text och kunskap från Viva Medias SEO Manager Olle Ekdahl som dagligen analyserar sökvolymer för att optimera sajters innehåll. Allt för att ge våra kunders kunder den bästa upplevelsen av webbisdans innehåll och synlighet i sökmotorerna som leder till konvertering.

Innehållet är tidigare publicerat på Vivas Blogg.