Sökmotorerna blir smartare och bättre för varje dag. Samtidigt söker användare efter information i sökmotorer allt oftare, men även bredare beträffande vilken typ av information som ska inhämtas. Mikael Hollqvist är SEO Manager på PHD Sweden. Här ger han sin syn på varför ditt företag borde investera mer i SEO.

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att öka trafiken samt kvaliteten på trafiken till en webbplats genom organiska (ej betalda) sökmotor-träffar. Detta genomförs genom att få webbplatser och dess innehåll mer attraktivt och enkelt för både användare och sökmotorer att förstå sig på och navigera sig genom.

SEO handlar till 100% om användarupplevelse

Reser vi tillbaka till 90-talet när sökmotorer var nytt var det, om vi jämför med idag, svårt för oss som användare att hitta relevant och pålitlig information. Många webbplatsägare märkte av att deras webbplatser ökade i organisk ranking på sökmotorer ju fler gånger de skrev in ordet som de vill ranka högt på, på sin webbplats, detta kallas för keyword-stuffing. Och när Google, som tidigare hette BackRub, introducerade ”Page Rank” som gav webbplatsen en sidkraft baserat på hur många andra webbsidor som länkar in till sin webbplats, byggde webbplatsägare och dåtidens sökmotoroptimerare stora länkfarmar som skickade in hundra- och tusentals länkar till den egna webbplatsen. Denna typ av ”ful-SEO”, eller ”Black hat SEO”, kunde alltså gynna dåtidens webbplatsägare men straffa vanliga användare och givetvis sökmotorerna som tappade anseende.

Med tiden har sökmotorerna blivit smartare och bättre på att rensa bort opålitliga webbplatser, och lyfta fram pålitliga webbplatser med relevant innehåll i sökresultatet. Sökmotorerna känner av om en webbplats innehåll är relevant, unikt och engagerande. Sökmotorerna lägger även stor vikt vid laddtid, sidstruktur, mobilvänlighet samt sidkraft – som nu baseras på kvalitet, relevans och kvantitet av inkommande länkar från andra webbplatser. Dessa faktorer spelar störst roll när det kommer till att förtjäna en hög ranking i sökmotorerna idag.

Utmaning för dagens sökmotoroptimerare

Förr var det viktigt att vara tekniskt och analytiskt lagd samt att vara ordentligt påläst kring sökmotorernas algoritm-uppdateringar. Nu är det minst lika viktigt att kunna förstå sig på hela medielandskapet, den specifika webbplatsen och verksamhetens behov, syfte och mål, samt kunna koppla detta till målgruppens intresse och behov beträffande textuellt innehåll, bildspråk och design.

Idag behöver en sökmotoroptimerare även vara pedagogiskt lagd, en god kommunikatör och duktig på att samarbeta och projektleda – för att skapa en intern förståelse av sökmotoroptimeringens vikt, kunna integrera andra professioner i arbetet samt få SEO att bli ett prioriterat område att ta i beaktande inom organisationen.

Varför är det så viktigt att löpande investera i SEO?

1. SEO är lönsamt

Organisk trafik från sökmotorer ligger ofta i slutet av kundresan (nära köp) varpå små SEO-implementeringar kan leda till häftiga resultat.

SEO låter dig marknadsföra dina tjänster/produkter till människor när de letar efter tjänsterna/produkterna som ditt företag erbjuder. Ni behöver inte avbryta målgruppen när de tittar på TV eller program och serier online, eller ta upp plats på webbsidor, sociala media eller tidningar. Ni dyker upp när människor söker efter en verksamhet som din, vilket generellt sätt resulterar i en hög konverteringsgrad och Bang for the Buck!

2. SEO ger bra varumärkeskännedom

När en användare har utfört en eller flera sökningar relaterat till ert verksamhetsområde, och ni syns i sökresultatet kommer användaren medvetet eller undermedvetet skapa en anknytning mellan informationen hen eftersöker och ditt företag. Ett värde av varumärkeskännedom och kredibilitet till ditt företag har adderats för den specifika individen. Chansen är då mycket stor att personen någon gång i framtiden kommer att klicka in på er webbsida och transformeras till potentiell kund, om inte så redan är fallet.

3. SEO ger verksamhetsmässigt viktiga insikter

Att löpande arbeta med SEO innebär även (i bästa fall) att ständigt ha koll på målgruppens sökbeteende. Genom att ha kunskap om vad målgruppen efterfrågar och när, kan budskap optimeras och bidra till bättre lönsamhet och kostnadseffektivitet.

Insikter kring målgruppens efterfrågan kan även leda till att man bestämmer sig för att produkt- eller tjänsteutbudet ska utökas.

4. Siffrorna

  • 80-90% söker information på internet innan köp
  • 90-95% av alla klick sker på sida 1 i sökresultatet
  • Ca 70% av länkklicken från sökmotorer är organiska
  • Det sker ca 70.000 Google-sökningar varje sekund

5. Tiden förändras

Vad som rankar högt i sökmotorer idag behöver nödvändigtvis inte ranka högt imorgon. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad kring nya funktioner och uppdateringar från sökmotorerna då deras algoritmer och funktionalitet dagligen förändras. Dessutom bör den egna webbplatsens utveckling och resultat följas upp för att nya taktiska nedslag ska kunna planeras och implementeras.

6. Sökningarna kommer inte att minska

Vi ser ingen tendens till att antalet sökningar i sökmotorer kommer att minska i framtiden, snarare tvärtom. Särskilt med ”voice search” som kraftigt är på ingång och tar sökmotorerna närmare målgruppens vardag. SEO kommer därför att bli än mer relevant för företag som vill bli digitalt framgångsrika. Detsamma gäller för resultat i video- och audio-sök som även de är beroende av trafik från sökmotorer.

Ska jag anlita en SEO-konsult eller byrå?

Beroende på din verksamhets storlek och budget, intern kompetens, er villighet att lära er, samt komplexitet på er webbplats (er), så kan ni välja mellan att utföra en del SEO själva eller ta extern och professionell hjälp. Båda är helt okej!

När ni letar efter extern hjälp är det viktigt att veta att många konsulter och byråar varierar kraftigt i kvalitét. Fel SEO-tekniker kan faktiskt skada er webbplats. Se därför till att få god koll på hur er framtida SEO-partners arbetsprocesser ser ut, hur de ser på kommunikation och rapportering samt att de kan presentera bra case från tidigare kunder.

Källor: Fleishman-Hillard, : Hubspot, Searchenginejournal, Chitika, DemandMetric, New Media Campaigns, statscounter.com