Det talas mycket om thought leadership idag men vad innebär det egentligen och varför har allt fler företag fått upp ögonen för detta? Axel Lagerbielke och Johan Wetterqvist på Spotlight PR reder ut begreppet och listar de tio viktigaste faktorerna att beakta i din strategi för thought leadership!

Produkter och tjänster blir allt mer lika, vilket gör att det blivit allt svårare att differentiera sig. Samtidigt upplever många att köpt reklam inte längre ger samma effekt. Företag måste hitta andra vägar att särskilja sig och nå ut för att bygga sitt varumärke. Ett sätt är att bli thought leader inom sin bransch.

Thought Leadership handlar om att bygga ditt varumärke genom att bjuda på kunskap kring andra områden än just din produkt. Samtidigt som detta ökar kännedomen om din verksamhet ökar det förtroendet för företaget. Genom att bli mer relevant kring frågeställningar som är aktuella för målgruppen kan du tidigare komma in i kundernas köpresa, upplevas som ett premiumval och på så sätt också ta bättre betalt för företagets produkter och tjänster.

Tre steg för att integrera thought leadership i kundstrategin

För att thought leadership ska kunna integreras i kundstrategin krävs att man arbetar utifrån tre steg;

 • Steg 1: Bidra med ett nytt perspektiv som får kunden att fundera i nya banor
 • Steg 2: Övertyga kunden om att det är viktigt att förändra – ”the pain of same is greater than the pain of change” 
 • Steg 3: Få kunden att se dig som det naturliga valet när de förändrar

Det gäller att ha en långsiktig strategi för att bygga thought leadership som beaktar en rad olika faktorer.

Nedan har vi listat tio av de viktigaste;

 1. Affärskoppling: Hur väl har ni tagit utgångspunkt i affären/varumärket – det måste finnas en stark röd tråd?
 2. Avgränsning: Hur väl har ni definierat spelplanen? Bli inte för spretig – börja hellre smalt och bredda efter hand.
 3. Målgruppsfokus: Hur väl har ni definierat målgruppen? Börja hellre smalt och bredda efter hand.
 4. Utifrån och in: Hur kan ni säkerställa att ni är mottagarorienterade i er kommunikation och inte fastnar i er egen värld?
 5. Trovärdighet: Hur trovärdiga är ni i det ni vill säga? Vilken bevisföring krävs för att underbygga era argument?
 6. Konsekvens: Hur konsekventa/uthålliga kan ni vara? Det tar tid att bygga en expertroll.
 7. Samverkan: Vilka andra experter/aktörer kan ni samverka med och på vilket sätt?
 8. Mod: Vilka starka åsikter vågar ni föra fram?
 9. Kanaler: Se till att integrera kanalerna och att allt innehåll sökordsoptimeras. 
 10. Talesperson: Vem ska personifiera budskapet? Hen måste både vara väldigt kunnig inom området och duktig på att kommunicera.

Om du arbetar utifrån checklistan ovan är du på god väg att lyckas etablera dig som en thought leader och göra skillnad för ditt varumärke och dina affärer. Men det gäller också att du tillsätter rätt resurser och rätt kompetens – duktiga kommunikatörer och marknadsförare som har förmågan att arbeta konsekvent och långsiktigt.