Coronakrisen har gjort att arbetet på PR-byråerna går på högvarv. Kommunikationen har en oerhört viktig roll att spela i tider av kris. Hur bör man agera och vad är viktigt att tänka på? PR-konsulterna Daniel Persson och Tobias Lennér ger dig konkreta tips på vad du måste tänka på.

Daniel Persson, VD på Progress PR Öresund

Bild: Mattias Ankrah

Coronakrisen är så klart exceptionell i sin karaktär. Men alla organisationer drabbas förr eller senare av en kris. Och när det händer ställs stora krav på kommunikationen – både med omvärlden och internt. Om krisen inte hanteras rätt kan varumärket och organisationen skadas allvarligt. En genomtänkt och professionell krishantering är därför helt avgörande. Progress PR har omfattande erfarenhet av att hantera kriser för allt från noterade bolag till privatpersoner.

– Samma regler som alltid gäller för en lyckad kriskommunikation. Man måste jobba igenom sina budskap och se till att talespersonen är trygg med dessa. Det blir sällan bra att agera i panik eller affekt. Därför bör man göra en krisplan och planera sitt agerande så snart man ser att en eventuell kris är i annalkande. Blir det ingen kris kan man glädjas åt det. Uppstår det trots allt en kris är man förberedd, säger Daniel Persson, VD för Progress PR Öresund.


Tobias Lennér, senior partner på Rippler

Världen har fullt fokus på att motverka spridning och hantera de omedelbara effekterna av pandemin. De affärsmässiga effekterna är också betydande och företag och organisationer behöver förstå, reagera och snabbt och tydligt kommunicera i ett utvecklingsförlopp som snabbt förändras. Med anledning av detta har vi på Rippler satt ihop ett antal generella tips och råd som vi hoppas kan vara till stöd.

  • Du som är ledare: tänk på att vara synlig, tydlig och handlingskraftig.
  • En extraordinär situation kräver en extraordinär organisation som kan fatta beslut och hantera ett ökat kommunikationsbehov. Aktivera din krisplan och en krisorganisation bestående av två team med tydliga roller och mandat:

Exekutivt team: Fokus på att hantera det som sker här och nu. Omvärldsbevakning och kommunikationsåtgärder.

Strategiskt team: Fokus på scenarios och beslut för verksamheten framåt / på längre sikt.

Tobias Lennér
  • En extern rådgivare med ett utifrånperspektiv är värdefullt i pressade situationer. Likaså kan det behövas utökade resurser för att hantera fler och delvis nya eller extraordinära arbetsuppgifter.
  • Säkerställ rutiner för att fånga upp frågor från kunder och medarbetare – det kommer att hjälpa dig att navigera i vilka frågor som ska prioriteras kommunikationsmässigt.
  • Lägg ut en kort allmän extern information i era egna kanaler (hemsida/LinkedIn) – hur kunder och andra intressenter påverkas, att informationen löpande uppdateras och vem man kan kontakta om man har frågor/behöver ytterligare information.
  • Upprätthåll en konsekvent och löpande internkommunikation, uppdatera gärna via e-post, intranät och/eller via chefshierarkierna dagligen med en kort hälsning och lägesbeskrivning.
  • Kunder, leverantörer, partners. Hur påverkas de och hur avser ni fortlöpande kommunicera?
  • Löpande uppdatering av riktlinjer och policyer.

Tobias Lennér, senior partner på Rippler.


Läs mer om hur du kan hantera kriskommunikationen: “Så lyckas du med PR och kommunikation under coronakrisen.”