Många företag slutar att kommunicera/marknadsföra sig externt i kristider. Fokus vänds inåt. Men det finns en stor fara med att bli för introvert. Den som försöker att bromsa sig ur en kris löper stor risk att hamna på efterkälken när det väl vänder. Det skriver Johan Wetterqvist, Grundare och Partner på Spotligt.

Det är kunderna som ska säkra överlevnaden framåt, inte de interna processerna.

Lätt att säga så klart. För många företag i olika branscher är det inte läge att basunera ut nya erbjudanden under en pågående kris. Kunderna är helt enkelt inte mottagliga. Och det kan upplevas som tondövt.

Men att bjuda på relevant kunskap är däremot än mer relevant i kristider. Att visa på hur man kan hjälpa sina kunder – både under och efter krisen.

Genom att bygga thought leadership visar man att man är rätt partner att satsa på för framtiden. Men det gäller att förhålla sig till rådande omständigheter och anpassa sitt budskap. Att definiera vad som är relevant för kunderna just nu och framöver. 

Teman som är viktiga även efter krisen

Några generella teman som för de flesta företag säkerligen kommer att vara viktiga även i den framtida kundkommunikationen:

  • Krishanteringsförmåga – att berätta om hur man har hanterat Corona-pandemin utifrån ett kundperspektiv, och därmed skapa förtroende för att man kommer att klara eventuella kommande kriser
  • Automatisering – att visa vilka initiativ man sjösätter för att arbeta effektivare och hur man skapar kundvärde genom att optimera sina processer
  • Hållbarhet – att visa att hållbarhetsagendan är prioriterad och vilka konkreta initiativ som drivs framåt för att hjälpa kunderna
  • Medarbetarskap – att berätta om hur man arbetar med att utveckla sin organisation och hur det påverkar kunderna
  • Innovation – att visa att man är framåtriktad och långsiktig genom att berätta om hur man affärs- och produktutvecklar för att tillgodose nya kundbehov. 

Den som lyckas stärka sitt varumärke i kristider kan skapa konkurrensfördelar och snabbare växla upp försäljningen när efterfrågan tar fart. 

Johan Wetterqvist, Grundare och Partner, Spotlight