Alla kriser påverkar konkurrenssituationen, när lågkonjunkturen står för dörren måste både samhälle, företag och individer anpassa sig efter det försämrade ekonomiska läget. Men det finns sätt att ta sig igenom och kanske till och med gå starkare ur en lågkonjunktur. Här kommer 7 tips att inspireras av, från Jenny Lindström, UX-designer på Limetta.

1. Var kreativ och anpassningsbar

Vårt första tips är kanske det viktigaste men samtidigt det svåraste – du måste ta fram ditt kreativa kapital och vara beredd på anpassning. När dina kunders prioriteringar skiftar fokus, som det ofta gör i en lågkonjunktur, gäller det att hänga med och vara proaktiv. Det gäller att försöka vända en kris till sin fördel genom att anpassa sig till de nya förutsättningarna och att tänka utanför den klassiska boxen.

I goda tider kör man på av gammal vana, men när det går sämre blir man tvungen att ta sig ur gamla hjulspår. Ur kriser föds ofta nya innovativa idéer. Se bara på alla restauranger (budget som lyx) som i rådande coronakris snabbt blivit tvungna att ställa om sina verksamheter. När restaurangbesökarna uteblivit har många börjat erbjuda take-away eller hemkörning för att hålla sina verksamheter flytande. Hotellrum som ekar tomma erbjuds som alternativ till hemmakontor eller som boende för vårdpersonal. En gemensam nämnare i dessa exempel är att man fått agera snabbt och anpassa sig till rådande omständigheter, samtidigt som man behövt vara kreativ och tänka i nya banor. Egentligen är det ingen som vet om insatserna faktiskt gör att företagen överlever, men man har helt enkelt inte råd att inte chansa och testa sig fram.

2. Omvärldsbevaka och inspireras av andra

Även om läget kan vara tufft när man befinner sig i en lågkonjunktur, är det hoppfullt att se hur både privatpersoner och företag gör vad man kan efter bästa förmåga. I den kris vi befinner oss i nu där många företag tvingas varsla personal samtidigt som vården skriker efter skyddsutrustning och respiratorer, valde biltillverkaren Volvo att ställa om sin produktion för att tillverka sjukvårdsutrustning. När restaurangbesökarna uteblev bestämde sig en restaurangägare i Stockholm för att börja sälja sin mat på en lokal 7-Eleven-butik. Det finns även exempel på museum som erbjuder virtuella rundvandringar. Det gäller att hitta nya vägar framåt!

Fundera över hur ditt företag kan effektivisera och agera annorlunda. Kan ni ställa om er verksamhet under en period? Kan ni sälja era produkter/tjänster på nya sätt? Kan ni hitta nya återförsäljare, kundsegment eller nya marknader? Omvärldsbevaka och se vad dina konkurrenter gör som antagligen befinner sig i samma situation. Hämta inspiration från företag inom andra branscher och lär dig av deras framgång (eller misslyckanden).

3. Investera i lågkonjunkturen

I en lågkonjunktur ändrar många sitt sätt att tänka, agera och konsumera och det är lätt att se problem framför möjligheter. Att anpassa sig efter en vikande efterfråga är inte alltid lätt. Ibland kan både företag och konsumenter helt enkelt behöva hålla igen. Men även om lågkonjunkturen innebär att du tillfälligt måste bromsa och på olika sätt effektivisera och göra besparingar, så kan det ändå vara en klok idé att planera långsiktigt och våga ha en framtidsvision. 

När vi står inför utmaningar som vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss till här och nu, samtidigt som prognosen kanske är oviss, kan den långsiktiga planeringen självklart vara problematisk då ingen riktigt vet vad som väntar. Men många företag har också tjänster och produkter som passar bra i en lågkonjunktur.

Flera digitala underhållningsbolag har i coronatider fått ett uppsving när fler stannar hemma. De företag som har möjlighet eller vågar satsa bör därför fundera på att investera i en lågkonjunktur. Bland annat är investeringskostnaderna ofta lägre och chansen att vinna marknadsandelar om dina konkurrenter väljer att bromsa är större. 

Om ditt företag inte är en av de lyckliga som har produkter/tjänster som passar bra i en lågkonjunktur – tänk efter om det är något hos dessa företag du kan ta efter. Kan ni investera eller effektivisera något som gör att ni kan ställa om och tänka nytt? Kom ihåg att investeringar du gör i en lågkonjunktur kan gynna dig när konjunkturen sedan vänder uppåt igen.   

4. Satsa digitalt

Det handlar inte alltid om att satsa mer, utan att satsa rätt. Digitala investeringar kan bidra till förbättringar av både befintliga produkter, tjänster och processer. Även till att frigöra tid och resurser för att skapa helt nya möjligheter – och det säger vi inte bara för att vi är en digitalbyrå. Att satsa digitalt kan göra ditt företag mer agilt och mottaglig för snabba förändringar, vilket är just det som ofta krävs i en lågkonjunktur. 

Idag lever vi i ett allt mer digitaliserat samhälle där människor i högre utsträckning arbetar och vistas online. Frågan är hur väl ni möter de nya kundernas digitala behov och förväntningar? Finns det något i er digitala närvaro eller i den digitala kundresan ni kan förändra, förbättra eller förenkla för att stödja det ökade digitala beteendet eller möta behovet hos nya kundgrupper? 

Ibland kan man bli lite hemmablind och ha svårt att se saker utifrån kundernas perspektiv eller ens få tiden att räcka till. Vårt bästa tips är att ni tar hjälp av experter för att bena ut vad som kan förbättras och vilken investering som kan ha störst effekt. Ibland räcker det med mindre justeringar och i andra fall behövs det större omtag. I det sistnämnda kan man dela upp arbetet i mindre leverabler. På så sätt kan man förbättra saker i steg så att de blir en del av ert långsiktiga arbete.

5. Värna om dina befintliga kunder

I sämre tider slåss fler konkurrenter om dina kunders uppmärksamhet. Att ha trogna kunder blir därför ännu viktigare i en lågkonjunktur. Förhoppningsvis har du arbetat med långsiktiga kundrelationer redan innan lågkonjunkturen slog till. Om inte, så är det dags att du börjar nu. Det gäller att identifiera kunder som är lönsamma och som företaget har eller kan få långsiktiga relationer med. Se därefter till att ha en tätare dialog med kunden om deras behov – kanske kan ert samarbete utvecklas och kontaktytan utökas?  

6. Fokuserar på kundvärde och lösningar

Oavsett om vi befinner oss i en hög-eller lågkonjunktur vill dina kunder veta hur din produkt/tjänst löser deras problem på bästa sätt. I svåra tider blir däremot kunderna mer riskmedvetna och vågar ofta inte chansa. I vissa fall kanske man till och med väljer en dyrare produkt, tjänst eller leverantör om man vet att de är trygga, pålitliga och klarar av att leverera. Att fokusera på kundvärde och lösningar snarare än priset kan därför vara en bra strategi. 

Utgå från era erbjudanden och fundera kring vilket/vilka av dessa värden som är extra viktiga för kunden i en lågkonjunktur. Utbilda dina kunder om dina produkter/tjänster och lyft fram fördelar. Se om ni kan tydliggöra eller anpassa något i ert erbjudande för att visa att just er produkt/tjänst kan sänka kundens kostnader och öka deras intäkter.

7. Involvera dina medarbetare

I en lågkonjunktur måste alla i företaget ta sitt ansvar och bidra till företagets överlevnad. Alla som har kundkontakt spelar en viktig roll i hur kunderna uppfattar företaget och i slutändan kundernas köpbeslut. Se därför till att skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare. I praktiken skulle det kunna innebära rätt utrustning, fungerande teknik eller korrekt uppdaterad information.

Transparens och ärlighet är också viktigt i tider av oro och spekulationer. Var öppen med hur det går för företaget och vilka åtgärder ni gör för att hantera situationen. Genom att kontinuerligt involvera och informera medarbetarna om läget och eventuella åtgärder kan ni skapa en starkare teamkänsla. Det i sin tur bidrar till en starkare framtidstro om att tillsammans tar vi oss igenom krisen! 

Jenny Lindström är UX-designer på digitalbyrån Limetta.