Beställare och leverantör. Byråsida och kundsida. Inte sällan två helt olika världar, med olika kulturer som dessutom ibland pratar olika språk. Och som alltid när två kulturer möts kan det behövas tolkar och diplomater, personer som känner till båda dessa världar och hjälper dem mötas och i förlängningen inleda ett gynnsamt samarbete. I vår värld - byråvärlden - är projektledaren denna person. Det är här - klämd mellan kund och kreatör - som projektledaren trivs som allra bäst.

Vi har pratat med Cia Holst, operativ projektledare på reklambyrån Bästa Kompisar, om hennes roll och vad hon tycker beställaren ska tänka på när de står inför ett byråsamarbete. Allt kokas ner till fem konkreta tips för ett optimalt samarbete med hög avkastning både ekonomiskt som kreativt.

1. Formulera en tydlig brief

En tydlig och överskådlig brief är bästa vaccinet mot långa och kostsamma korrekturrundor och ändringar. Vem är ni och vad vill ni säga är två bra frågor att utgå från när briefen formuleras. Viktigt är även ett ”varför” och ett ”när”. Vi återkommer med en debrief där vi tydligt kommunicerar hur vi har uppfattat uppdraget och vad vi behöver och när vi behöver det för att hålla deadlines och tillgodose era behov. Era behov är trots allt vårt existensberättigande.

2. Underskatta inte det fysiska mötet.

Mycket kan tas över mejl och telefon, men inget överträffar det fysiska mötet. Det är här den eventuella kemin uppstår och otroligt många frågetecken kan rätas ut direkt istället för att växa till oöverskådliga mejltrådar. Speciellt viktigt är detta i uppstarts- och uppföljningsfasen.

3. Bjud upp till dans

Vi älskar engagerade kunder och vi tar gärna del av era kunskaper om branschen och er själva. Det finns inget som heter ”för mycket information” och ju mer vi har på fötterna, desto bättre blir den slutgiltiga kommunikationen. Dela även med er av era förväntningar, utmaningar och tidigare framgångar och misslyckande. Utmana oss. Stånga oss. Gör nästan vad du vill med oss – så länge du kommunicerar. Var tydlig med hur ofta och under vilka former ni vill ha avstämningar. Vilket för oss till nästa punkt:

4. Samla din feedback

Ni är antagligen många i organisationen vars åsikter och tankar spelar in i vårt arbete, vilket ofta leder till en hel del kommunikation oss emellan. Bortsett från workshops och spånmöten är det dock en riktig tidstjuv att låta alla dessa åsikter – hur bra de än må vara – kommuniceras direkt till oss på byrån. Försök enas internt och samla er feedback till ett samlat omdöme istället för att micro-dutta med korrektur och ändringar. Arbetet underlättas för båda parter och många timmar sparas in.

5. Tänk långsiktigt och med framförhållning

Oavsett storlek på uppdraget bör det så klart ingå i en större, mer långsiktig marknadsplan. För även om reklam till viss del handlar om att vara snabbfotad och aktuell, att rida på tillfälliga vågor, måste insatserna rimma med den långsiktiga övergripande kommunikationen. Vi gillar spontanitet och att ta saker på uppstuds, men risken att era investeringar förvandlas till en kostnad ökar i samband med att framförhållningen minskar, till glädje för ingen. Att skapa en omfattande marknadsplan är som att bygga ett hus – det krävs en plan, en budget och ett schema. Där hemmasnickaren fixar lite efter tid och humör, jobbar byggbolagen långsiktigt och välplanerat. Det är antagligen anledningen till att Arga Snickaren aldrig besökt ett PEAB-bygge, och det är också anledningen till att många marknadsplaner inte bär frukt.

Avslutningsvis, Cia är av övertygelsen att er byrå ska kännas som en naturlig förlängning av ert företag, nästan som en annan avdelning under samma paraply. Det ska vara öppna dörrar och högt i tak. Byråns primära uppdrag är givetvis att omvandla reklambudgeten till en gynnsam investering, men det är nästan lika viktigt att fylla en kreativ funktion där kunden kan tanka inspiration och glädje. Byrån älskar det de gör och målet är att den glädjen ska sprida sig till kunderna.

Det ska inte bara vara lukrativt att arbeta med en byrå, menar Cia, det ska även vara förbannat kul.