I genomsnitt läser besökare enbart 25 % av innehållet på en webbsida. Om vi vänder på det så innebär det att 75 % av innehållet du publicerar går förlorat. Här ger digitalbyrån Limettas Creative Director, Lotta Westholm sina fyra bästa tips hur du kan förbättra innehållet på er webbplats.

Läsvänliga texter, en bra struktur och grafiska element som fångar användarens uppmärksamhet är faktorer som kan vara avgörande för om man stannar på en webbplats eller klickar sig vidare. Innehållet i sig måste givetvis vara relevant för användaren också.

1. Förstå vanliga läsmönster och dra nytta av dem

I studier gjorda med eye tracking, där man registrerar användarens ögonrörelser när de besöker en webbsida, har man sett att våra ögon rör sig i tydliga mönster beroende på vilken typ av innehåll vi tittar på.

På sidor med mindre text och några få nyckelelement läser de flesta enligt ett Z-format mönster. Besökaren börjar sin scanning i det vänstra översta hörnet, därefter till höger i en horisontal linje, sen vidare till nästa rad tills blicken avslutningsvis når nedre högra hörnet.

På sidor med mindre text och några få nyckelelement läser de flesta enligt ett Z-format mönster.

 

På en webbsida med mycket brödtext har man istället sett att en majoritet av användarna läser i ett F-format mönster. Man läser de översta raderna men skummar sedan ju längre ner i texten man kommer. Om du utformar ditt innehåll enligt det F-formade läsmönstret kan du se till att placera den viktigaste informationen högt upp på sidan.

På en webbsida med mycket brödtext har man istället sett att en majoritet av användarna läser i ett F-format mönster.

2. Fånga läsarens uppmärksamhet

 

Tomrum fångar läsarens uppmärksamhet.

Du kan strukturera innehållet på rätt sätt genom att skapa en visuell hierarki och på så sätt servera användarna rätt saker på rätt ställe.

Vi fastnar lättare för skanningspunkter eller element som sticker ut. Det kan till exempel vara rubriker, ingresser, punktlistor, siffror, nya stycken eller t.o.m. tomrum. Konverterande, klickbara ytor är också viktiga för att fånga uppmärksamheten.

För de som av olika anledningar har svårt att läsa på små skärmar är det viktigt att typsnitten du väljer går att förstora. Även språket och hur du formulerar dig spelar stor roll för läsbarheten. Det gäller dessutom att få till en bra balans av alla komponenter. Om du överöser en sida med för många element är risken stor att läsbarheten ändå går förlorad. Lagom är bäst!

Rubriker, ingresser, punktlistor, siffror, nya stycken, tomrum och konverterande, klickbara ytor är viktiga för att fånga uppmärksamheten.

Välj rätt bilder och grafiska element

Valet av bilder och hur de placeras påverkar hur besökaren konsumerar innehåll. Rätt bild på rätt ställe, bildens kvalitet och vad bilden föreställer kan hjälpa eller stjälpa den mest välplanerade och strukturerade sajten. Till exempel upplevs bilder med personer med ansiktet vänt mot den som läser som mer inbjudande.

Att tänka på när du ska välja bilder till webben:

  • Motiv och komposition– motivet bör vara relevant till produkten, tjänsten eller ditt varumärke.
  • Placering– hur är bilden placerad i relation till andra komponenter? Leder bildens motiv betraktarens öga åt ett visst håll, och vad finns i så fall placerat där?
  • Känslor– Fundera på vilka känslor du vill väcka hos dina besökare och hitta bilder som passar för ändamålet.
  • Skärpa och exponering– Vårt bästa tips är att du lär dig ta riktigt bra bilder eller anlita en fotograf. Pixliga eller suddiga bilder upplevs ofta som oprofessionella.

4. Kom ihåg att läsbarhet går hand i hand med SEO

Att utforma läsvänliga texter handlar om tydlig typografi, stycken som lättar upp texten och grafiska element som fångar blicken. Men läsbarhet går också hand i hand med sökmotoroptimering. Googles algoritm imiterar våra läsmönster och värderar din webbplats efter hur användbar och relevant den är. Sidor som bedöms som mest relevant för användaren och bäst matchar sökordet hamnar högre upp i sökresultatet. En bra idé är därför att placera sökfraser i till exempel rubriker, punktlistor eller i början av ett nytt stycke som ju också är fokuspunkter för användarnas läsbeteende.

dela artikeln med