Många marknadschefer menar att deras största utmaning de kommande åren är att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens. Oavsett om det handlar om externa konsulter eller inhouse. Medielandskapet förändras i en rasande fart och kompetens blir därför snabbt irrelevant. För att lyckas i längden handlar det om att satsa på den interna kulturen. Här skriver Oskar Wennberg på AgencyMatch om hur du ska tänka för att bygga drömteamet!

Alla har vi någon gång arbetat i dysfunktionella team, på arbetsplatser där få saker är vad de borde vara. Resultaten blir därefter och vad som är ännu värre är att människor tenderar att må väldigt dåligt på arbetsplatser där teamkänslan är obefintlig. Men vad är det då som gör att vissa lyckas och andra inte?

Fem egenskaper för framgångsrika team

Google har gjort en studie på vilka egenskaper framgångsrika team har. Över två år genomförde Googles HR-avdelning över 200 intervjuer och undersökte över 250 egenskaper hos 180 av Googles arbetsteam. Det visade sig att det finns fem nyckelfaktorer hos de mest framgångsrika teamen:

Psykologisk trygghet

Kan vi i det här teamet ta risker utan att känna oss generade, besvärade eller osäkra?

Tillförlitlighet

Kan vi räkna med varandra att göra arbetet med hög kvalitet i tid?

Struktur och tydlighet

Är mål, roller och projektplaner tydliga i vårt team?

Mening med arbetet

Arbetar vi med något som är meningsfullt på ett personligt plan för var och en i teamet?

Arbetets betydelse

Är vår fundamentala tro att det arbete vi gör har betydelse?

Om du har svarat ja på alla ovanstående frågor, stort grattis! Om inte, då vet du nu vad du ska börja fokusera på för att åstadkomma en förändring. Så, win-win!

Psykologisk trygghet är den i särklass viktigaste faktorn

Egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter. I team med hög psykologisk trygghet känner sig medlemmarna bekväma med att ta risker runt de andra medlemmarna. Det kan de göra eftersom de känner att ingen fråga är för dum att ställa, att det är okej att erkänna ett misstag och att de kan dela med sig av nya idéer utan att bli dumförklarade. Förenklat skulle man kunna kalla det att ingen fråga är för dum att ställa, att det är okej att erkänna ett misstag och att de kan dela med sig av nya idéer utan att bli dumförklarade. Förenklat skulle man kunna kalla det ”högt i tak”.

Frågar du arbetstagare i kommunikationsbranschen vad som är viktigast för valet av arbetsgivare står kultur ofta högst upp på listan. För att lyckas med att rekrytera, behålla och på sikt utveckla kompetent personal måste du odla en stark och positiv intern kultur. Det är kulturen som skapar förutsättningarna för den psykologiska tryggheten

Relevant även när du arbetar med byråer

Oerhört många samarbeten mellan uppdragsgivare och byrå faller på grund av att kulturerna eller personkemin inte matchar. Förväntningarna från respektive part kring hur samarbetet ska fungera är helt enkelt inte rätt från början. På pappret, kompetensmässigt, kan det se hur bra ut som helst. När samarbetet sedan påbörjas är verkligheten en annan. Men det kan undvikas.

Om du arbetar aktivt med den interna kulturen underlättar du valet av externa konsulter och byråer. Din medvetenhet om er interna kultur gör att du har verktygen att utvärdera huruvida en extern part kommer att passa in i er kultur. Det lägger grunden för dina möjligheter att bygga ditt drömteam.

dela artikeln med