Mediabudgeten är en av de viktigaste och ofta största investeringarna för en marknadschef. Trots detta sätts många mediabudgetar på rätt lösa grunder. Håkan Gustafsson, Strategy Director PHD Sweden, ger här några tips på hur du får mest ut av din mediabudget.

1. Använd ett investeringsplaneringsverktyg för att sätta din budget. Gissa inte

Innan du presenterar ditt budgetförslag för ledningen behöver du göra din hemläxa. Först och främst innebär detta att tydligt definiera vilket jobb det är kommunikationen faktiskt ska göra. Det är också viktigt att kommunikationsmålen kvantifieras, t ex att öka andel med positiv attityd från 17 till 23%.

Med det på plats kan din mediebyrå hjälpa dig att sätta kanalmålen, och sedan räkna ut vilka insatser som krävs i varje enskilt media. För att göra det använder vi bra investeringsplaneringsverktyg med matematiska beräkningar baserade på avancerad AI och de samlade resultaten från flera tusen ekonometriska studier.

Nyckeln i detta är dock att du har full koll på hierarkin av olika mål, dvs affärsmål, marknadsmål, kommunikationsmål och kanalmål, och vet hur de förhåller sig till varandra i just ditt fall.

2. Varumärken som lägger för stor vikt vid kortsiktig aktivering urholkas över tid

Underskatta inte vikten av de långsiktiga effekterna.  De senaste årens tekniska möjligheter att göra effektiva och riktade kampanjer med fokus på konvertering och försäljning, har resulterat i att många kunder har flyttat en allt för stor del av sin budget från långsiktiga varumärkesbyggande kampanjer till kortsiktig aktivering.

Aktivering ger en hög och snabb avkastning, men med snabbt avtagande effekt. Det bygger heller inte varumärket över tid. Varumärkesbyggande kampanjer ger mer långsam effekt och sällan utväxling i direkt försäljning. De är dock nödvändiga för långsiktig tillväxt.

Studier visar att optimal mix mellan branding och aktivering ligger runt 60/40

3. Investera i ekonometrisk modellering

En av de äldsta och mest slitna reklamklyschorna är att hälften av all reklam är bortkastad, och att vi inte vet vilken hälft.

Det vet vi visst. De flesta mediebyråer kan idag hjälpa dig med olika typer av ekonometrisk modellering, dvs att med hjälp av avancerade statistiska analyser och metoder, isolera effekten av varje enskild insats i din medieplan. Med hjälp av den kan vi sedan enkelt köpa mer av det som fungerar och mindre av det som inte ger någon effekt.

Vi rekommenderar alla kunder som har en budget över 10 miljoner att göra ekonometrisk modellering. Att inte använda några procent av budgeten för att ta reda på hur de olika delarna levererar, är ju faktiskt rätt dumt.

4. Köp digitala medier programmatiskt.

Programmatiska köp är det mest kostnadseffektiva sättet att köpa video och banners online. Det är mänskligt omöjligt att vara lika effektiv som ett automatiserat köpalternativ.

Om du till exempel letar efter de billigaste flygresorna till Paris är det förmodligen mer effektivt att använda en prisjämförelsetjänst än att manuellt jämföra priser för alla flygbolag.

På liknande sätt använder programmatiska köp system som automatiskt jämför och bjuder på lager. Att köpa digitala medier är dock mer komplicerat än att köpa flygbiljetter, så det är ändå en bra idé att säkra att din mediebyrå övervakar och optimerar din kampanj dagligen.

5. Anlita en mediebyrå.

Till sist, att köpa mediautrymme blir allt mer komplext och det är ett ytterst fåtal annonsörer som är så stora att det lönar sig att ha specialister som sköter köpen inhouse. Den ökade fragmentiseringen har också gjort att det för varje år krävs fler, och hårdare specialiserade, specialister.

Ett lönsamt tips för att få ut de mesta av din mediebudget är att ta hjälp av en bra mediebyrå för planering, köp och optimering.