Hur ser vi till att alla våra återförsäljare har all relevant kunskap som krävs för att sälja våra produkter? Hur vet vi att folk sett och förstått vår nya produktfilm? Hur kan vi garantera att vår personal tagit till sig vår hållbarhetsstrategi? Hur skall vi introducera ny personal mer effektivt? Ola Mohlin, VD på Reklambyrån Bästa Kompisar, berättar om hur du kan använda e-learning för allt från att utbilda personalen i varumärkets värderingar till säljträning.

Frågorna hopar sig snabbt när det ska säkerställas att ett företags kommunikation bygger på en gemensam bild och uppfattning av företaget. Saknas intern konsensus är det omöjligt att kommunicera enhetligt externt, något många organisationer lider av idag. Men hur bygger man en kollektiv konsensus kring vad företaget är och dess värderingar? Hur bygger man en enhetlig kultur? Ja, hur bygger man en kultur från första början. Jo, med kunskap. I dagens digitaliserade samhälle har det aldrig varit enklare att förmedla kunskap på ett smidigt, underhållande och effektivt sätt. Reklambyrån Bästa Kompisar har insett nyttan av e-learning och valt att paketera det i en företagsspecifik lösning. De kallar den för ”The Academy”.

Berätta om bakgrunden till ert e-learning verktyg?

Idéen kring The Academy fick vi när vi arbetade med en varumärkesplattform för en av våra större kunder. Utmaningen var att säkerställa att hela organisationen tog till sig den nya plattformen och dess information. Vi landade då i att kunskapsskillnader är låset och e-learning nyckeln.

Det vi såg när vi tittade på befintliga e-learning-verktyg var kostsamma och komplexa lösningar som var svåra att hantera och som dessutom inte gick att formatera enligt kundens egna grafiska riktlinjer vilket är viktigt för att det skall vara kundspecifikt och relevant både internt och externt.

Vad är viktigt att tänka på?

Först och främst måste du tydligt sätta mål och syfte med utbildningen. Ofta börjar det med att ställa rätt frågor.

  • Vad vill vi uppnå? Ni behöver sätta en tydlig strategi där ni beskriver vilka effekter ni vill få ut av investeringen. Det kan exempelvis vara att få kunder eller medarbetare mer uppdaterade på era tjänster och produkter, att få igång en effektivare onboarding, öka försäljningen eller få era medarbetare att samarbeta bättre. Skriv upp allt, stort som smått. 
  • Vad är målet? Sätt mål som både är tydliga för dig och för medarbetarna. Det är viktigt för att de ska veta vad som förväntas av dem, men också så att de kan se hur de ligger till. Det är bara en av faktorerna som ökar viljan och drivet att bli ännu bättre och skapa effektivare resultat. 
  • Vem är användaren? För att kunna skapa rätt utbildningsmaterial, behöver ni först beskriva de personer som faktiskt ska använda det. Position, utbildningsnivå, ålder mm.
  • Hur genomförs utbildningen? Tänk på att utbildningsmaterialet både skall vara tydlig och pedagogisk. Viktigt att användaren komma åt utbildningen i vilken mobil enhet som helst, för att kunna ta del av det var man än är

Hur använder era kunder plattformen?

Det är olika. En del använder det till onboardning för personal tillsammans med grundläggande kunskap om företagets varumärke och värderingar. Andra använder det till produktkunskap och säljträning. Det är innehållet som styr och där har vi pedagogik-konsulter som hjälper till att producera innehåll, som Bästa Kompisar sedan paketerar.

Vilken typ av kunder kan detta vara relevant för?

Alla som ser ett behov av att utbilda sin egen personal, sina leverantörer eller kunder. Enkelt uttryckt är behovet stort eftersom det finns ett tydligt samband mellan produktkunskap och försäljning, kompetens och kundnöjdhet. Vilket företag eller varumärke vill inte ha en ökad kunskap om sin vara eller tjänst?

dela artikeln med